Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej zatwierdzono między innymi miejski program wspierania rodziny  Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej zatwierdzono między innymi miejski program wspierania rodziny

Podczas listopadowej sesji, radni miejscy debatowali między innymi o harmonogramie prac nad strategią miasta, programach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani. Ustalono również nowe stawki roczne podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenie dla Prezydenta Bełchatowa i diet radnych.

 

Radni określili szczegółowy harmonogram i tryb opracowania „Strategii Miasta Bełchatowa na lata 2023 -2030”. W dokumencie zapisano między innymi tryb konsultacji społecznych z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Konsultacje mają być zakończone do 28 lutego 2022 r. Do sierpnia przyszłego roku, ma być gotowy i przedstawiony radnym projekt.

 

Radni przyjęli również uchwałę dotyczącą wspierania rodziny na dwa najbliższe lata. Głównym jego założeniem jest tworzenie warunków sprzyjających wychowywaniu dzieci w biologicznych rodzinach ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których występuje trudność w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Kolejny zatwierdzony przez radnych program dotyczył zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu na przyszły rok. Określa on zasady współpracy w obszarze finansowym i niefinansowym. Zawiera jej zakres przedmiotowy, okres i sposób realizacji oraz wysokość planowanych na ten cel środków. Program ma wspierać budowanie społeczeństwa obywatelskiego i stwarzać warunki do podejmowania inicjatyw. Dotyczy działań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałaniu  uzależnieniom i patologiom, działań sportowych, edukacji, kultury czy ochrony zdrowia. Przyjęto również miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

 

Radni podczas sesji zatwierdzili wysokość rocznych stawek za nieruchomości. Te w przyszłym roku nieznacznie wzrosną. Średni wzrost stawek wyniesie 3,46 % w stosunku do obecnego roku. Oznacza to, że za mieszkanie w bloku o powierzchni około 60 mkw. zapłacimy więcej o 3 zł, za dom o powierzchni 150 mkw. z działką i garażem o 15 zł więcej, o 106 zł wzrośnie stawka za budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni około 400 mkw. 

 

Rajcy w uchwale intencyjnej wyrazili, większością głosów swoje poparcie dla służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej. Pod projektem podpisali się prezydent miasta, wiceprezydenci, a także grupa radnych.   

Radni miejscy zdecydowali o podniesieniu wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Bełchatowa. Zmiany wymuszone zostały przez ustawodawcę, szczegóły znajdują się w tekście ujednoliconym  Dz. U. 2021 poz. 1834 i dotyczą wszystkich osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przypomnijmy, że w 2018 roku, parlament zdecydował, by w sposób znaczący obniżyć wysokość wynagrodzenia prezydentom, burmistrzom i wójtom.  Dotychczasowa pensja Prezydenta Miasta Bełchatowa, po wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach, nie osiągałaby określonego minimum.  Nowe, wyższe stawki diet zgodne z nowelą ustawy otrzymają również radni miejscy. Dzisiaj przyjęto uchwałę zatwierdzającą zmiany podstawy prawnej regulującej wysokość tych wynagrodzeń. Wszystkie podjęte uchwały wraz z ich uzasadnieniem znajdują się na http://belchatow.esesja.pl/.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl