Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Syreny będą nadawać dwa rodzaje sygnałów dźwiękowychSyreny będą nadawać dwa rodzaje sygnałów dźwiękowych

 

W środę, 24 listopada, na terenie województwa łódzkiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Trening systemu wykrywania i alarmowania zaplanowano między godz. 10:00 a 10:15. Sprawdź szczegóły w artykule.

 

Wojewoda Łódzki zarządził przeprowadzenie treningu systemu wykrywania i ostrzegania. Ćwiczenia, które odbędą się w środę, 24 listopada, pozwolą na skontrolowanie jego sprawności i skuteczności działania.


System alarmowy ma zostać uruchomiony w centrali, która znajduje się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sygnał do uruchomienia alarmu zostanie przekazany między godziną 10:00 a 10:15. Przez trzy minuty syreny będą nadawać dźwięk modulowany – oznaczający ogłoszenie alarmu. Następnie zostanie przekazany zostanie sygnał do odwołania alarmu i syreny zostaną uruchomione ponownie – tym razem nadając dźwięk ciągły.

 

Trening ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności uruchamiania systemu alarmowego, a także sprawdzenie działania wojewódzkiego systemu wykrywania i ostrzegania. Próba ma służyć również przygotowaniu systemów do działania w ramach krajowego systemu w sytuacji pokoju i stanach nadzwyczajnych.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl