Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

komin wwwCzas na dopełnienie obowiązku właściciele i zarządcy nieruchomości mają do czerwca 2022 r.

Każdy z zarządów i właścicieli lokali zobowiązany jest zgłosić w gminie, z jakiego źródła ciepła korzysta. Jest to wymóg ustawowy i wynika z powstającej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za jej stworzenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Deklaracje należy składać do właściwego urzędu gminy. W przypadku bełchatowskich posesji jest to urząd miasta.

 

 

Konieczność zgłoszenia źródła ciepła o mocy do 1 MW,  dotyczy każdego właściciela i zarządcy nieruchomości, który ma w domu piec, kominek czy kuchnię węglową. Katalog podlegających ewidencji urządzeń jest obszerny. Obejmuje też np.kotły na paliwa stałe, grzejniki gazowe, instalacje pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. W  przypadku mieszkańców bloków ten obowiązek wypełni zarządca obiektu.  

 

Wypełnione ankiety należy składać do końca czerwca 2022 r. Co ważne, w przypadku nowych budynków, ustawowy termin na dopełnienie tego obowiązku wynosi 14 dni. Chcąc uniknąć kolejek, najlepiej nie czekać na ostatnią chwilę i wypełnić deklarację już teraz. 

 

Dokumenty można składać w formie elektronicznej – wzór dostępny jest pod adresem Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl) lub w urzędzie miasta. W deklaracji należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, właściciela, lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, która jest zgłaszana, dane kontaktowe oraz wykaz ilości i rodzajów źródła ciepła.

 

Informacje w zakresie możliwości złożenia przez mieszkańców Bełchatowa deklaracji w wersji papierowej, można uzyskać  w Wydziale Spraw Lokalowych UM Bełchatów pod numerami tel. 44 733 51 05 lub 44 733 51 06.     

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl