Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do miejskiego programu przez najbliższy tydzień - do 9 listopadaMieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do miejskiego programu przez najbliższy tydzień - do 9 listopada

 

Miasto przygotowało Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024. By jak najbardziej odpowiadał on potrzebom bełchatowskich rodzin, prezydent Mariola Czechowska zaprasza wszystkich mieszkańców do zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia swoich opinii i propozycji. Można to zrobić do 9 listopada.

 


Jak tworzyć warunki do wychowania dzieci w środowisku biologicznej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej? Odpowiedź na to pytanie ma Program Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022-2024. Chodzi o podjęcie odpowiednich inicjatyw, których celem ma być zapewnienie rodzinom z dziećmi stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.


Ponadto program zakłada miejskie wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a także zachęcanie ich aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Kolejne cele, jakie stawia przed miastem program, to wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zapewnienie dziecku pobytu w pieczy zastępczej oraz wsparcie rodziny biologicznej na rzecz powrotu dziecka oraz podniesienie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny oraz integracja działań podmiotów w tym obszarze.


Jak zgłosić opinię do projektu?

 

Konsultacje prowadzone będą do 9 listopada 2021 r. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie na formularzu konsultacji społecznych (dostępny w załączniku poniżej artykułu).

 

Można to zrobić na trzy sposoby:

 

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 – 2024 wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na belchatow.pl w zakładce Ogłoszenia/Inne (https://www.belchatow.pl/inne/9657-konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-miasta-belchatowa-dotyczace-projektu-programu-wspierania-rodziny-dla-miasta-belchatowa-na-lata-2022-2024).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl