Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

dział w konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele działających w mieście organizacji pozarządowychdział w konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Trwają konsultacje społeczne dotyczące miejskiego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Do udziału w nich prezydent Mariola Czechowska zaprasza bełchatowskie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Swoje opinie do programu mogą one składać do 8 listopada.


Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina ma obowiązek corocznego opracowania i uchwalenia programu w zakresie profilaktyki uzależnień. W bełchatowskim programie na 2022 rok znalazły się propozycje działań, jakie miasto planuje podjąć w celu zminimalizowania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców.

 

Program opracowano zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, który jest podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego. Podstawą do wskazania priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie.


By działania były jak najbardziej efektywne, miasto liczy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się pracą społeczną. Dlatego też prezydent Mariola Czechowska zaprasza ich przedstawicieli do wyrażenia swoich opinii o programie. Propozycje, uwagi, opinie należy składać pisemnie na formularzu, który dostępny jest w załączniku poniżej artykułu. Można to zrobić na trzy sposoby:

 

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 8 listopada.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na 2022 rok” zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej (https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na belchatow.pl w zakładce: Dla mieszkańca/Organizacje Pozarządowe (https://www.belchatow.pl/konsultacje-spoleczne).

 

Co to jest uzależnienie?

 

Uzależnienie to silne pragnie zażywania określonych środków albo wykonywania czynności, które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia lub życia skutki. To choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentrację na wykonywaniu jakiejś czynności bądź zażywaniu konkretnego środka. Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne.


Najczęściej uzależniamy się od:

 

  • alkoholu,
  • narkotyków,
  • leków,
  • hazardu,
  • papierosów/tytoniu,
  • gier komputerowych/Internetu,
  • robienia zakupów,
  • pracy.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl