Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Udział w konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele działających w mieście organizacji pozarządowychUdział w konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele działających w mieście organizacji pozarządowych

 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Uwagi oraz opinie do dokumentu mogą składać przedstawiciele NGO oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Mają na to czas do 8 listopada.


Miasto opracowało program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2022 rok. To plan współdziałania samorządu z partnerami społecznymi - zarówno w wymiarze finansowym, jak i niefinansowym. Określono także zadania przewidziane do wspólnej realizacji.

 

W dokumencie wyznaczono główne cele programu:

 

  • zwiększenie aktywności mieszkańców,
  • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
  • stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz mieszkańców,
  • integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • zaangażowanie organizacji pozarządowych w tworzenie miejskich strategii, programów oraz planów.


By współpraca, jaką w przyszłym roku miasto prowadzić będzie z NGO, była jak najbardziej efektywna, prezydent Mariola Czechowska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wyrażenia swoich opinii o programie. Propozycje, uwagi, opinie należy składać pisemnie na formularzu, który dostępny jest w załączniku poniżej artykułu. Można to zrobić na trzy sposoby:

 

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą do 8 listopada.


Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej (https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na belchatow.pl w zakładce: Dla mieszkańca/Organizacje Pozarządowe (https://www.belchatow.pl/konsultacje-spoleczne).

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl