Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowski MOPS czeka na kontakt ze strony osób potrzebujących opieki wytchnieniowejBełchatowski MOPS czeka na kontakt ze strony osób potrzebujących opieki wytchnieniowej

 

Opiekujesz się osobą niepełnosprawną i potrzebujesz chwili odpoczynku? Program „Opieka wytchnieniowa” jest skierowany właśnie dla Ciebie. Bełchatowianie, którzy chcieliby skorzystać z takiej bezpłatnej formy wsparcia, powinni skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej do wtorku, 19 października.


Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osobą od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek czy załatwienie niezbędnych spraw.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa”, którego tegoroczna edycja jest realizowana w ramach Funduszu Solidarnościowego. Z bezpłatnego wsparcia skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ważne! Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Bełchatowianie, którzy chcieliby skorzystać z tej formy pomocy, proszeni są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2, tel. 44 635 28 73). Należy to zrobić najpóźniej do godz. 15:00 we wtorek, 19 października. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2022 r. i aplikowanie przez MOPS o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl