Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Sala Herbowa będzie miejscem obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej Sala Herbowa będzie miejscem obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ta propozycja ma przybliżyć młodym bełchatowianom ideę samorządności oraz demokracji. W Bełchatowie uczniowie wyłonią swoje reprezentacje w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Szkoły przygotowują się do organizacji wyborów. Powołane zostaną komisje wyborcze, kandydaci będą przeprowadzać kampanię i walczyć mandat.

 

Młodzieżowa Rada Miejska zostaje reaktywowana. W maju podczas sesji radni przyjęli nowy regulamin jej funkcjonowania.– Bardzo się cieszę, że w Sali Herbowej ponownie mają szansę zasiąść młodzi radni. Takie doświadczenie to nie tylko nauka demokracji, to również możliwość lepszego poznania zasad działania samorządów. Myślę, że wiele młodych osób ma ambicje polityczne i chętnie skorzysta z tej możliwości  – mówi prezydent Mariola Czechowska. 

 

Procedura wyłonienia reprezentacji do tego organu, przeprowadzona zostanie według podobnych zasad, jak ma to miejsce, chociażby podczas wyborów samorządowych czy parlamentarnych. Ustalony i przekazany szkołom został już terminarz wyborczy.

 

Teraz do 8 października dyrektorzy podstawówek i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta mają czas na powołanie 3-osobowych komisji w swoich placówkach. Później w dniach 12-19 października uczniowie będą mogli zgłaszać swoje kandydatury w wyścigu o mandat młodego radnego. Podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnych wyborach, w szkołach sporządzone zostaną listy osób ubiegających się o poparcie kolegów. Społeczności szkolnej przedstawiony zostanie skład komisji wyborczej, a kandydaci będą mieć możliwość przeprowadzenia własnej kampanii. Na terenie placówek sporządzona zostanie lista osób uprawnionych do oddania swojego głosu. Karty do głosowania we wszystkich szkołach będą takie same i przygotowane dla każdej uprawnionej do oddania głosu osoby, według zatwierdzonego przez prezydenta miasta wzoru.

 

Same wybory odbędę się w szkołach 4 listopada w godzinach  9:00 - 13:00. Osoby, które będą chciały zagłosować, będą musiały przed komisją potwierdzić swoją tożsamość, okazując się legitymacją szkolną. Trzeba będzie, podpisując odbiór karty do głosowania i zakreślić krzyżyk, przy jednym tylko kandydacie, wyrażając w ten sposób swoje poparcie. Wyniki wyborów podane zostaną najpóźniej 5 listopada.

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzić będą przedstawiciele 7 i 8 klas podstawówek, a także szkół ponadpodstawowych i zespołów szkół ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa. Każda z podstawówek może wyłonić jednego swojego przedstawiciela, szkoły ponadpodstawowe i zespoły szkół ponadpodstawowych po dwóch reprezentantów.  

 

Po wyłonieniu młodych radnych, na pierwszym posiedzeniu wybrane zostanie prezydium. Ustalony będzie również plan pracy tego organu. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej ma trwać dwa lata.

 

>>> Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie

 

>>> Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl