Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Woda z wodociągu Parzniewice dostarczana jest do trzech nieruchomości na terenie BełchatowaWoda z wodociągu Parzniewice dostarczana jest do trzech nieruchomości na terenie Bełchatowa

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie przedłużył termin warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Parzniewice do końca października. W Bełchatowie dotyczy to trzech posesji przy ulicy Górnej. Co ważne, woda jest zdatna do picia, ale może mieć zmieniony wygląd i smak.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w komunikacie z dnia 5 października 2021 r. poinformował, że zawartość żelaza w wodzie dostarczanej wodociągu Parzniewice nadal jest „ponadnormatywna”, co może ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wskazano również, że woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych i że trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi".


W związku z tym bełchatowski sanepid podjął decyzję o przedłużeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Parzniewice. Termin wskazany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego to 30 października 2021 r. Komunikat dostępny jest w załączniku poniżej artykułu.


Przypomnijmy, że woda z wodociągu Parzniewice dostarczana jest do sieci na terenie powiatu bełchatowskiego. Dotyczy mieszkańców następujących miejscowości:

 

  • miasto Bełchatów: ul. Górna pos. nr 3, 7, 25,
  • gmina Bełchatów: Augustynów, Borki (posesje nr 2,3,3a, 4,4a,6,8,10,11,13,14,14,15,15a, 155,16,16a, 17,31,32,36,39,41, przyłącza wodociągowe działek o nr ewid 6/5,6/4,8/3, komora wodomierzowa Kluki, dz. Nr 7/2,7/6, 2/11), Bugaj, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kol, Dobrzelów, Helenów, Janina, Janów, Kielchinów, Korczew, Księży Mlyn, Kurnos Drugi (posesje 209, 210, 174a, 203, 134, 201, 211, 211a, 155, 201a, 178, 175, 118, 210b, 184b, 105, dz. Nr 34,270,97/7,97/8,97/9,24/7,208,277/2, 231/6,98/12 Kurnos Pierwszy (pos. nr 113,121,122, dz. Nr 406, PGE Dystrybucja, PSE), Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole (pos. nr 13), Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Zwierzchów, Wawrzkowizna,
  • gmina Kluki: Kaszewice, Kol. Kaszewice (dotyczy pos. nr 1-23, 46,466,47,47a, 50,50a,50b), Želichów. 

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl