Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Zielone Grocholice to jedna z ważniejszych ostatnich inwestycji, realizowanych przez miasto Zielone Grocholice to jedna z ważniejszych ostatnich inwestycji, realizowanych przez miasto

 

Można już spacerować nowymi alejkami wśród nowo nasadzonej roślinności w parku im. Józefa Markiewicza. Odnowiony został także skwer przy ul. Tkackiej. Wszystko w ramach projektu „Zielone Grocholice”, na które miasto pozyskało blisko ponad 700 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Głównym założeniem zwycięskiego projektu ostatniej edycji bełchatowskiego budżetu obywatelskiego było uporządkowanie i rewitalizacja zielonych terenów w Grocholicach. Zgodnie z pomysłem, na który swój głos oddało 683 mieszkańców, poza kosmetyką roślinności, park im. Markiewicza został na nowo zagospodarowany. Najpierw wykonawca zajął się pielęgnacją zieleni, potem odnowił istniejące alejki. W ramach prac wybudowana została również nowa instalacja elektryczna i oświetlenie. W miejscu starej altanki pojawiła się zadaszona scena, w głębi zaś powstała mała siłownia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami oraz plac do kalisteniki. To jednak nie wszystko. Odnowione zostało ogrodzenie z przęseł metalowych, zamontowano również elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

 

W ramach „Zielonych Grocholic” nowe oblicze zyskał także skwer przy ul. Tkackiej. Pojawiły się tam urządzenia zabawowe dla małych i starszych dzieci, nowe ławki i tablice o treści ekologicznej. Dodatkowo odnowiona została pobliska kładka i zamontowano stojaki na rowery.

 

Całość kosztowała blisko 965 tys. zł. Przypomnijmy, że w czerwcu miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na realizację tego zadania przyznano wsparcie w wysokości nieco ponad 743 tys. zł, z czego do 297,3 tys. zł stanowi pożyczkę a reszta (blisko 446 tys. zł) to dotacja. – Bez pozyskania środków zewnętrznych wiele z planowanych przez nas inwestycji byłoby trudno zrealizować. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, aplikujemy o wsparcie. Cieszę się, że spora część naszych wniosków przechodzi pozytywnie weryfikację, bo dzięki temu możemy realizować kolejne ważne dla bełchatowian projekty – nie tylko te związane z zieloną infrastrukturą, ale także drogowe, edukacyjne, ekologiczne czy kulturowe – podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

 

Park w Grocholicach, stał się miejscem przyjaznym, zadbanym i estetycznym   Park w Grocholicach, stał się miejscem przyjaznym, zadbanym i estetycznym  

Park im. Markiewicza został na nowo zagospodarowany.Park im. Markiewicza został na nowo zagospodarowany

 

Zielone Grocholice to projekt Zielone Grocholice to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz z dofinansowania Z WFOSiGW

 

W parku wygospodarowano miejsce na wypoczynek, do zabawy dla dzieci, a także na aktywność fizyczną W parku wygospodarowano miejsce na wypoczynek, do zabawy dla dzieci, a także na aktywność fizyczną

 

 

W parku zainstalowano elementy małej architektury, zadbano również o faunę i florę W parku zainstalowano elementy małej architektury, zadbano również o faunę i florę

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl