Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów powiatu bełchatowskiego W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów powiatu bełchatowskiego

Wczoraj, 30 września, w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozmawiano na temat sprawiedliwej transformacji. Samorządowcy, z prezydent Mariolą Czechowską i wiceprezydentami Dariuszem Matyśkiewiczem i Łukaszem Politańskim, miejscy radni oraz przedstawiciele różnych organizacji i firm zaangażowanych w sprawiedliwą transformację spotkali się, by z twórcą Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji omówić współpracę i potrzebę tworzenia wspólnej koalicji na rzecz jak najlepszego przygotowania naszego regionu do czekających nas zmian.  

 

 

Na zaproszenie prezydent Marioli Czechowskiej do Bełchatowa przyjechali dr hab. Adam Drobniak, główny koordynator i twórca Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz dr Maciej Kozakiewicz strona społeczna – Urząd Marszałkowski w Łodzi. Spotkanie miało charakter informacyjny. Dr hab. Adam Drobniak poinformował, na jakim etapie obecnie realizowany jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Jak potwierdził, propozycje, które wpłynęły do puli krajowej, to na ten moment jedynie wstępne założenia. Realizowane będą te, których z różnych względów nie można przeprowadzić na poziomie lokalnym lub regionalnym, a są uzasadnione społecznie i wpisują się w program sprawiedliwej transformacji. Dotyczyć mogą działalności spółek Skarbu Państwa, czy zadań o tendencji ogólnokrajowej, do których przeprowadzenia np. samorządy nie mają uprawnień.  150 fiszek lada moment będzie poddanych dalszym konsultacjom, na szczeblach od ministerialnego po społeczne.

 

Dr hab. Adam Drobniak odniósł się także do przygotowanych przez Bełchatów i Kleszczowsko - Bełchatowski Park Przemysłowo Technologiczny propozycji, które jego zdaniem są bardzo dobre. To, co podkreślano, to konieczność współpracy między samorządami województwa i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wypracowane rozwiązania powinny przekładać się na cały region.  Mówiono o konieczności znalezienia recepty na zatrzymanie  młodych ludzi, szkoleniu kadr w kierunkach przyszłościowych, zielonej energetyce i zmieniającym się ryku pracy.  

 

Ważnym aspektem było to, że w jednym miejscu o przyszłości regionu bełchatowskiego rozmawiały wszystkie zainteresowane strony: samorządowcy, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz strona społeczna.

 

– Ogromnie się cieszę, że możemy się spotkać w Bełchatowie. Transformacja jest ważnym tematem i trzeba znaleźć wspólnie rozwiązanie, by w jak największym stopniu złagodzić skutki nieuniknionych zmian – mówiła po spotkaniu Mariola Czechowska prezydent Bełchatowa. – Cieszę się, że wreszcie, choć moim zdaniem o 4 lata za późno, jest powołany pełnomocnik województwa. Wiemy, że wpłynęło z naszego regionu 170 fiszek z pomysłami, nie możemy jednak otrzymać informacji o wszystkich – podkreślał na spotkaniu wiceprezydent  Dariusz Matyśkiewicz i dodał, że z punktu widzenia regionu bełchatowskiego ważne jest to, by zapoznać się z wszystkimi propozycjami po to, by jak najszybciej rozpocząć prace  nad wspólnymi projektami.  

 

 Dr Maciej Kozakiewicz zadeklarował pomoc i  chęć bycia "łącznikiem" między zainteresowanymi stronami. Dr hab. Adam Drobnik zapewnił o swoim zaangażowaniu w pomoc dla naszego województwa.  Jak podkreślił, regiony mogą liczyć na wsparcie legislacyjne, które umożliwi wprowadzenie nowych rozwiązań. To, co podkreślano, to fakt zmieniającej się rzeczywistości i tempa rozwoju technologii. Zwrócono także uwagę, że te formy pracy, profile działalności przedsiębiorstw, które obecnie znamy, za kilka lat mogą ulec diametralnej zmianie.

 

 O Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji mówił w Bełchatowie dr hab. Adam DrobnikO Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji mówił w Bełchatowie dr hab. Adam Drobnik

Spotkanie odbyło się na zaproszenie prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej Spotkanie odbyło się na zaproszenie prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej

 

 

KR 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl