Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejskie stypendia to wsparcie uzdolnionych bełchatowianMiejskie stypendia to wsparcie i promocja uzdolnionych artystycznie i sportowo bełchatowian

 

Artyści, którzy odnoszą znaczące sukcesy, mogą się ubiegać o miejskie stypendium, właśnie trwa nabór wniosków. Podobnie rzecz ma się ze sportowcami oraz ich trenerami – na nich również czekają nagrody Miasta Bełchatowa. Wnioski o gratyfikację można składać do połowy października.Co roku miasto nagradza stypendiami wyróżniających się artystów i sportowców. – Podobnie jak w latach ubiegłych, na nasze wsparcie mogą liczyć uzdolnieni bełchatowianie, którzy mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami w sporcie lub działalności kulturalnej. Chcemy ich w ten sposób wyróżnić, ale również podziękować za promocję Bełchatowa na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Jestem przekonana, że dzięki otrzymanym funduszom, będą mogli dalej rozwijać swoje talenty i pasje – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Każdy, kto chce ubiegać się o stypendium, musi w odpowiednim terminie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Formularz wraz z wykazem wszystkich wymaganych dokumentów oraz regulaminami przyznawania stypendiów i nagród znajdują się w załącznikach poniżej artykułu.

 

Stypendia artystyczne


Aby otrzymać gratyfikację artystyczną, trzeba spełniać kilka warunków. Po pierwsze mieszkać w Bełchatowie, a ponadto być laureatem ogólnopolskich bądź międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. Stypendium kierowane jest również do osób, które mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury. Stypendia, które przyznawane są na realizację konkretnych, wskazanych we wniosku, artystycznych przedsięwzięć, wypłacane są jednorazowo. Wnioski należy składać do 10 października.

 

Stypendia sportowe


Jeśli chodzi o aplikujących o wsparcie sportowców, to podobnie, jak artyści, muszą oni spełnić kilka podstawowych warunków. Poza mieszkaniem w Bełchatowie, winni oni trenować jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie sportów (wśród nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, pływanie czy taekwono-do), mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej, zająć czołowe miejsce w mi¬strzostwach i/lub igrzyskach olimpijskich. Na złożenie wniosku mają oni czas do 15 października.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów artystycznych i sportowych otrzymać można w Wydziale Promocji Kultury i Sportu bełchatowskiego magistratu (ul. Kościuszki 15, tel. 44 733 51 01, 44 733 51 63).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl