Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Modernizacja linii to strategiczna inwestycja; fot./liniarogowiecpabianice.pse.plModernizacja linii to strategiczna inwestycja; fot./liniarogowiecpabianice.pse.pl

 

Linia 220 kV Rogowiec – Pabianice zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców naszego regionu od 1984 r. Przyszła pora na jej modernizację. Po wielu latach funkcjonowania niektóre jej elementy linii wymagają poważniejszych remontów. Zakończenie prace, które ruszyły na początku tego tygodnia, planowane jest w listopadzie przyszłego roku.

 


Na całej długości linii Rogowiec – Pabianice wymienione zostaną przewody odgromowe, zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Jeden słup zostanie postawiony od nowa, a kilka innych będzie podwyższanych.
Nie zmieni się ani lokalizacja linii, ani jej napięcie. Modernizacja przyczyni się do ograniczenia ryzyka awarii i poważnych przerw w dostawach prądu. Bardziej długofalowo – inwestycja pozwoli dostosować parametry linii do rosnących potrzeb energetycznych. Zużycie energii jest obecnie znacznie wyższe niż 35 lat temu – i ciągle rośnie. Ostatnie rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim odnotowano 15 lipca 2021 r.


Modernizację finansują Polskie Sieci Elektroenergetyczne – spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. Wykonawcą jest SPIE Elbud Gdańsk, jedno z największych przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego w Polsce.


Firmy deklarują, że prace zostały zaplanowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie właścicieli nieruchomości znajdujących się pod linią. Po przeprowadzeniu robót wykonawca ma zrekultywować teren lub pokryć szkody. Sposób prowadzenia prac i zasady wypłaty odszkodowań z tytułu ewentualnych zniszczeń są omawiane podczas indywidualnych rozmów z właścicielami gruntów.


7 września Wojewoda Łódzki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Prace rozpoczęto 13 września. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem planuje się na listopad 2022 r.


Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie internetowej https://liniarogowiecpabianice.pse.pl.

 

mat. prasowe PSE

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl