Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wojewoda Łódzki wydał pozwolenie na budowę wschodniej obwodnicy BełchatowaWojewoda Łódzki wydał pozwolenie na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa

Wojewoda Łódzki  wydał zezwolenie na budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Zatwierdzony został projekt budowlany. Oznacza to, że inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, może przystąpić do realizacji tej ważnej dla mieszkańców Bełchatowa inwestycji.  

 

 

 Licząca ponad 8 km wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, która stanowi jedyny wyjazd z miasta w kierunku południowym — mówi prezydent Mariola Czechowska. Inwestycja, która powinna zakończyć się w 2023 roku, znacząco odciąży ruch w mieście. – To jedno z priorytetowych dla nas przedsięwzięć, szczególnie jeśli spojrzymy na natężenie ruchu na ulicach – tłumaczy prezydent Czechowska.

 

Pierwszy etap obejmował będzie budowę odcinka od ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Czyżewskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich zaproponował, by po jego wybudowaniu, do czasu zakończenia całego projektu budowy obwodnicy wschodniej, miasto przejęło zarząd nad tym odcinkiem. Dzięki czemu jeszcze przed oddaniem całej obwodnicy wschodniej z tego fragmentu już mogliby korzystać kierowcy.

 

– To ważny odcinek dla infrastruktury drogowej Bełchatowa, który pozwoli na rozładowanie ruchu w tej części miasta, szczególnie związanej z tranzytem – mówi wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. – Dlatego nawiązując do dobrej dotychczasowej współpracy z ZDW przyjęliśmy tę propozycję – dodaje wiceprezydent.

 

Dotychczasowy ciąg dróg wojewódzkich nr 484 i 485 stanowi główną oś komunikacyjną miasta w kierunku północ – południe. Skomunikowanie tzw. małej obwodnicy miasta tj. ul. Staszica, Armii Krajowej czy też al. Wyszyńskiego z wybudowanym fragmentem obwodnicy wschodniej poprawiłaby przepustowość komunikacyjną w południowej i wschodniej części Bełchatowa.

 

Kolejny etap prac rozpocznie się, od ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie do węzła w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną. Zgodnie z planem budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa powinna zakończyć się w 2023 roku.

 

KR

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl