Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na terenie miasta komunikat dotyczy wyłącznie mieszkańców trzech posesji przy ul. GórnejNa terenie miasta komunikat dotyczy wyłącznie mieszkańców trzech posesji przy ul. Górnej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego jakości wody z wodociągu Parzniewice. Woda z tej nitki dostarczana jest do posesji nr 3,7 i 25 przy ulicy Górnej w Bełchatowie oraz miejscowości w gminach Kluki i Bełchatów. Woda jest zdatna do picia, ale może mieć zmieniony wygląd i smak. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w komunikacie z dnia 16.08.2021 r. poinformował, bełchatowską jednostkę "o stwierdzeniu przekroczenia żelaza, co może ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wskazano również, że woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych i że trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu."

 

Woda z wodociągu Parzniewice dostarczana jest do sieci na terenie powiatu bełchatowskiego. Dotyczy mieszkańców następujących miejscowości:

  • miasto Bełchatów: ul. Górna pos. nr 3,7,25
  • gmina Bełchatów: Augustynów, Borki (posesje nr 2,3,3a, 4,4a,6,8,10,11,13,14,14,15,15a, 155,16,16a, 17,31,32,36,39,41, przyłącza wodociągowe działek o nr ewid 6/5,6/4,8/3, komora wodomierzowa Kluki, dz. Nr 7/2,7/6, 2/11), Bugaj, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kol, Dobrzelów, Helenów, Janina, Janów, Kielchinów, Korczew, Księży Mlyn, Kurnos Drugi (posesje 209, 210, 174a, 203, 134, 201, 211, 211a, 155, 201a, 178, 175, 118, 210b, 184b, 105, dz. Nr 34,270,97/7,97/8,97/9,24/7,208,277/2, 231/6,98/12 Kurnos Pierwszy (pos. nr 113,121,122, dz. Nr 406, PGE Dystrybucja, PSE), Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole (pos. nr 13), Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Zwierzchów, Wawrzkowizna

  • gmina Kluki: Kaszewice, Kol. Kaszewice (dotyczy pos. nr 1-23, 46,466,47,47a, 50,50a,50b), Želichów

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl