Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dzikiAfrykański Pomór Świń to choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki

 

Ważna informacja dla hodowców trzody trzewnej. Jak informuje Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Bełchatów i większość gmin powiatu bełchatowskiego znalazło się w strefie niebieskiej w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa ASF. Oznacza to, że na właścicielach świń ciążą nowe obowiązki i ograniczenia.

 


Strefa zagrożenia I oznacza, że na terenie Bełchatowa oraz okolicznych gmin nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku ASF. Niemniej obszar ten graniczy bezpośrednio ze strefą czerwoną, w której wykryto przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń u trzody chlewnej. Taka sytuacja ma miejsce w powiecie piotrkowskim. Dlatego by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, hodowcy świń mieszkający w Bełchatowie, który obecnie jest strefą niebieską, zobowiązani są do spełnienia kilku obowiązków.


W terminie 2 dni należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR (ul. 1 Maja 9, 97-400 Bełchatów):

 

 • ubój zwierzęcia gospodarskiego,
 • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada (z wyjątkiem urodzenia prosiąt),
 • oznakowanie świń urodzonych w gospodarstwie z podaniem ilości oznakowania zwierząt.

 

Ponadto o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie musi zostać niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii (ul. Piłsudskiego 70, 97-400 Bełchatów). Można to zrobić telefonicznie dzwoniąc pod numer 44 635 09 53.

 

By wykluczyć możliwość przeniesienia choroby z innego gospodarstwa, właściciele trzody chlewnej proszeni są o przestrzeganie wszelkich zasad bioasekuracji, a w szczególności:

 

 • nieskarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego,
 • niezakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego,
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich,
 • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki,
 • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt,
 • zachowanie podstawowych zasad higieny – odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej,
 • nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.,
 • niepożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

 

Informacje o tym, jakie obowiązki ciążą na hodowcach stad w strefie niebieskiej, znajdują się na ulotce załączonej poniżej artykułu.

 

Co to jest ASF?


Afrykański Pomór Świń ( ASF) to zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa, atakująca świnie i dziki. Człowiek jest odporny na chorobę ASF, ale może być jej wektorem, przenosząc wirusy na obuwiu, ubraniu, czy na kołach pojazdów. Więcej o chorobie można przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/).

 

AP

 

 

Załączniki:
Download this file (Piwet.pdf)Informacja dot. ASF[ ]364 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl