Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Współpraca międzygminna w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to zdaniem prezydent Marioli Czechowskiej klucz do pozyskania unijnych środków w ramach ZITWspółpraca między gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to zdaniem prezydent Marioli Czechowskiej klucz do pozyskania unijnych środków w ramach ZIT

 

W czwartek, 15 lipca, w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, które wchodzą w skład MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski Bełchatów. Głównym tematem było porozumienie, dzięki któremu gminy będą mogły się starać o fundusze na wspólne inwestycje w latach 2021 - 2027.

 

Przypomnijmy, że dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej Bełchatów został wpisany do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Oznacza to, że nasze miasto ma realną szansę na unijne wsparcie z funduszu spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dzięki pozyskanym środkom będzie można realizować kompleksowe projekty dotyczące m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększania efektywności energetycznej czy poprawy stanu środowiska, szczególnie w zakresie jakości powietrza. Równie istotne będą te dotyczące wzrostu atrakcyjności Bełchatowa jako miejsca do zamieszkania, czemu z kolei służyć mają rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego oraz inwestycje w kulturę, turystykę i rekreację.

 

By tak się stało, konieczne jest opracowanie strategii terytorialnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze rozmowy w tym temacie już się odbyły. Najpierw na zaproszenie prezydent Czechowskiej odpowiedzieli prezydenci Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Teraz spotkali się przedstawiciele gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, które wejdą w nowy obszar funkcjonalny. W czwartek, 15 lipca, w bełchatowskim magistracie ich prezydenci, wójtowie i burmistrzowie rozmawiali o tym, jaką formę przyjmie współpraca w ramach MOF-u. Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa do realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce", możliwe są trzy formy partnerstwa: stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie międzygminne lub związek międzygminny (powiatowy lub powiatowo-gminny). Wybrana forma prawna powinna być ściśle powiązana z zakresem zadań, jakie poszczególne samorządy chciałyby wspólnie realizować w obszarze funkcjonalnym. Dlatego też w przypadku MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów zdecydowano się na międzygminne porozumienie.

 

Wspomniane porozumienie międzygminne to pierwszy krok do opracowania wspólnej strategii, która wyznaczy kierunki oraz wyzwania, jakie staną w najbliższych latach przed całym Miejskim Obszarem Funkcjonalnym. Przygotowany dokument będzie zaś podstawą do aplikowania o środki unijne na konkretne projekty.

 

- Mowa tutaj o pieniądzach z funduszu spójności, a konkretnie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będziemy mogli je przeznaczyć na likwidację negatywnych skutków społeczno - gospodarczych transformacji energetycznej. To temat, którym żyją dziś nasi mieszkańcy, bo od tego, czy uda nam się pozyskać unijne fundusze, zależy przyszłość naszego miasta, jego rozwój, a przede wszystkim życie wszystkich bełchatowian. Przed nami miesiące ciężkiej i wytężonej pracy. Jestem jednak przekonana, że dzięki zaangażowaniu i współpracy z naszymi partnerami z sąsiednich gmin uda się osiągnąć cel, jakim jest pełne wykorzystanie potencjału naszych miast – tłumaczy prezydent Czechowska.

 

Podpisanie międzygminnego porozumienia planowane jest na przełom września i października. Szczegółowy zakres wsparcia w ramach ZIT, zgodnie z Umową Partnerstwa, zostanie określony w programie regionalnym. W ramach tego unijnego instrumentu realizowane będą mogły być zintegrowane projekty tematyczne lub terytorialne, które jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF będą wspólnie przygotowywać i realizować.

 

AP

 

Międzygminne porozumienie ma zostać podpisane na przełomie września i październikaMiędzygminne porozumienie ma zostać podpisane na przełomie września i października

 

Miejski Obszar Funkcjonalny to dla gmin szansa na pozyskanie unijnego wsparciaMiejski Obszar Funkcjonalny to dla gmin szansa na pozyskanie unijnego wsparcia

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl