Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

300 zł ma pomóc rodzicom w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem wyprawki szkolnej300 zł ma pomóc rodzicom w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem wyprawki szkolnej

 

Można już wnioskować o wsparcie w ramach rządowego programu Dobry Start. Raz w roku 300 zł wypłacane jest uczniom rozpoczynającym rok szkolny. W tym roku zmieniły się zasady składania wniosku – można go złożyć wyłącznie droga elektroniczną, a świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 


Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co ważne, wsparcie udzielane jest bez względu na dochody rodziców.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Zmiany w programie „Dobry start”


Od 1 lipca zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Bełchatowie wcześniej wnioski należało składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Co więcej, według nowych zasad wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 

Wnioski drogą online można składać do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), wówczas wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Ważne! Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

 

AP

 

W 2020 roku świadczenie 300+ trafiło do 6241 bełchatowskich uczniówW 2020 roku świadczenie 300+ trafiło do 6241 bełchatowskich uczniów

 

Informacje na temat programu "Dobry start"Informacje na temat programu "Dobry start"

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl