Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

MOPS 500 9243Wnioski do programu Rodzina 500+ złożone do końca czerwca, obejmą cały okres rozliczeniowy

 

Osoby, które jeszcze nie aplikowały o przyznanie świadczenia rodzinnego 500+, na nowy okres rozliczeniowy, od czerwca 2021 do końca maja 2022 nadal mogą składać wnioski. Rodzice i opiekunowie prawni, którzy złożą je do końca tego miesiąca, otrzymają całość świadczeń.

 

Począwszy od 2021 roku wsparcie finansowe z programu Rodzina 500+,  dla osób wychowujących dzieci, przyznawane jest na rok. Obecnie obejmuje okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Każdy, kto jest uprawniony i chce skorzystać z tego świadczenia, musi złożyć nowy wniosek. Te przyjmowane są już od 1 lutego.  Osoby, które zdążą złożyć dokumenty do końca czerwca, otrzymają całość świadczenia włącznie z czerwcem 2021 r. z tym że będzie ono wypłacone wraz z wyrównaniem najpóźniej do końca sierpnia.  

 

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 1 lipca, wnioskodawca nie otrzyma wypłaty za czerwiec. Świadczenia będą wypłacane, począwszy od tego miesiąca, w którym wpłynęły do MOPS-u dokumenty.

W Bełchatowie obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2. W naszym mieście złożono dotychczas ponad 5,5 tys. wniosków dla blisko 8900 dzieci. Szacuje się, że w naszym mieście jest około 10 tys. uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl