Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

sesja rady miasta XXXIV 7396Realizacja budżetu miasta w 2020 r. została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa, za wykonanie budżetu w 2020 r., raport z realizacji "Strategii Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022" oraz sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny – to niektóre z punktów obrad najbliższej Rady Miejskiej. Sesja w trybie stacjonarnym odbędzie się w czwartek, 24 czerwca w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Początek o godzinie 10.00. 

 

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej głosowany będzie projekt uchwały nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Bełchatowa votum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 r. W roku ubiegłym dochody miasta wyniosły ponad 290 mln zł. Wydatki zrealizowano zaś w kwocie ponad 293 mln zł. Różnica wynika między innymi z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieplanowanymi na etapie tworzenia budżetu, podwyżkami dla nauczycieli oraz ekonomicznych skutków COVID-19 i dodatkowymi kosztami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii. Budżet zrealizowano więc na poziomie 98,55 proc. ustalonego planu. Deficyt na koniec 2020 r. wyniósł ponad 2 mln 800 tys. zł.

 

Realizację budżetu po sprostowaniu, pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. W czwartek nad udzieleniem votum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Bełchatowa zagłosują radni.

 

Podczas sesji rozpatrywany będzie również projekt uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Bełchatów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie wkładu pieniężnego i niepieniężnego, w zamian za udziały. Więcej o inicjatywie w artykule https://belchatow.pl/aktualnosci/9118-na-kwietniowej-sesji-o-nowych-mieszkaniach?highlight=WyJzaW0iXQ==

 

Radni zapoznają się również z raportem dotyczącym realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 -2022". Przedstawiony zostanie również raport z realizacji programu wspierania rodziny oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta.

 

Wszystkie sprawozdania, projekty uchwał, a także transmisja z obrad dostępna jest na portalu belchatow.esesja.pl.

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl