Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej prowadzony były onlineObrady XXXIII sesji Rady Miejskiej prowadzone były online

 

Bełchatów wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości utworzy spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie. Projekt uchwały w tej sprawie przyjęli miejscy radni podczas kwietniowej sesji. Podczas obrad, które prowadzone były online, rozmawiano także m.in. o oświacie oraz zdecydowano o przekazaniu kolejnego finansowego wsparcia dla bełchatowskiego szpitala.

 


Głównym zadaniem spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie będzie budowa tanich mieszkań na wynajem. Dzięki temu powinna zwiększyć się dostępność do własnego M dla osób o umiarkowanych dochodach. Przedstawiając radnym projekt uchwały w sprawie powołania spółki, wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz podkreślał korzyści płynące z tego rozwiązania. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, które weszła w życie w styczniu, to pakiet nowych rozwiązań dla samorządów, które mają służyć mieszkańcom takich miast jak Bełchatów. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami dużo pracy, zrobimy jednak wszystko, aby w naszym mieście powstały kolejne mieszkania. To wymierne korzyści dla bełchatowian, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. kosztów budowy lokalu. W relatywnie krótkim czasie będą oni bowiem mieć szansę dojścia do własności bez konieczności zaciągania kredytu – tłumaczy wiceprezydent Matyśkiewicz.


Ideę Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej radnym przybliżył także wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra. – Spółki, które tworzyć ma w sumie 9 średnich miast w naszym województwie, wybudują blisko tysiąc mieszkań. Ważne w programie jest to, że SIM-y oddają inicjatywę samorządom, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają ich potrzeby mieszkaniowe – tłumaczy wicewojewoda Ciecióra.


Radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie powołania spółki, upoważnili także prezydent Mariolę Czechowską do złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowania udziałów w spółce. Mowa o 3 mln zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki te posłużyć mogą do sfinansowania części bądź całości wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Mechanizm Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej zakłada dofinansowanie sięgające nawet 35 proc. kosztów budowy lokali społecznych oraz 80 proc. kosztów budowy mieszkań komunalnych.


W porządku obrad kwietniowej, XXXIII sesji Rady Miejskiej, znalazły się także projekty uchwał dotyczące miejskich finansów. Pierwszy z nich dotyczy zmian w budżecie Bełchatowa, drugi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni zdecydowali m.in. o przekazaniu przez miasto kolejnego finansowego wsparcia dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Chodzi o 400 tys. zł, które mają być przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla nowopowstałego Pododdziału Chirurgii Onkologicznej. Przekazane pieniądze pozwolą wyposażyć oddział w aparaturę potrzebną w diagnostyce i leczeniu m.in. raka piersi, a konkretnie mammotom, aparat USG i kriostat.


Sesja była także okazją do zapoznania się przez radnych z raportem o stanie oświaty w 2020 roku oraz sprawozdaniem z działalności Miejskiego Centrum Sportu w roku ubiegłym. Wyżej wspomniane dokumenty dostępne są na portalu esesja.belchatow.pl (http://belchatow.esesja.pl/).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl