Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać do 2 majaFormularz zgłoszeniowy można przesyłać do 2 maja

 

„Administracja wobec wyzwań współczesności” będzie tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk. Partnerem wydarzenia, które odbędzie się 14 maja, jest Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Udział w konferencji jest bezpłatny, by wziąć w nim udział należy się wcześniej zapisać.

 


Ubiegły rok zdominowany został przez zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby określanej jako COVID-19. Skutki pandemii dotykają wszystkie państwa na świecie i każdego człowieka w większym lub mniejszym stopniu. Sytuacja epidemiczna panująca na świecie i w Polsce powoduje konieczność podjęcia rozważań nad wieloma zagadnieniami. Część z nich związana jest ściśle z szeroko pojętą administracją.


Stąd pomysł na zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej tej właśnie tematyce. Prelegenci poruszą szerokie spectrum tematów i zagadnień związanych z jej tytułem - "Administracja wobec wyzwań współczesności - rozważania w 60-lecie wejścia w życie kodeksu postępowania administracyjnego". Omówione zostaną zadania administracji oraz efektywność w ich wypełnianiu, a także struktura i narzędzia prawne niezbędne do ich realizacji. Ponadto referujący spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakie role w przyszłości powinna spełniać administracja w relacji z obywatelem.


Organizatorzy, Społeczna Akademia Nauk, do udziału w konferencji zaprasza środowiska naukowe, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli organów władzy wykonawczej i sądowniczej, reprezentantów organizacji pozarządowych, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane problemy prawne w tym wykładni i stosowania przepisów prawa oraz studentów.


Konferencja w formule online, którą zaplanowano na piątek, 14 maja, rozpocznie się o godz. 10:00 na platformie MS Teams. By wziąć w niej udział, trzeba się wcześniej zapisać. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie SAN (https://event.san.edu.pl/), należy przesłać do 2 maja. W odpowiedzi wysłany zostanie mail w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa i prawidłowości danych. Następnie na kilka dni przed konferencją na podany adres e-mail przesłany zostanie link umożlwiający dołączenie bezpośrednio do utworzonego zespołu.

 

AP/SAN

 

Udział w konferencji jest bezpłatnyUdział w konferencji jest bezpłatny

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl