Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Transmisję z obrad będzie można śledzić na żywo na portalu esesja.belchatow.plTransmisję z obrad będzie można śledzić na żywo na portalu esesja.belchatow.pl

 

W czwartek, 29 kwietnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni mają się zająć się m.in. projektem dotyczącym powstania spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, w porządku znalazł się także z raport o stanie oświaty. Obrady prowadzone będą zdalnie, a transmisja na żywo dostępna będzie na portalu esesja.pl. Początek o godz. 10:00.

 


W planowanym porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej znalazło się kilka projektów uchwał. Dwa z nich dotyczą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że SIM-y to rządowy pomysł na wsparcie rynku mieszkaniowego. Dzięki temu rozwiązaniu samorządy będą mogły budować tanie mieszkania na wynajem. Mechanizm zakłada bowiem dofinansowanie sięgające nawet 35 proc. kosztów budowy lokali społecznych oraz 80 proc. kosztów budowy mieszkań komunalnych. To nie jedyne korzyści płynące z SIM-ów. Lokatorzy, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. kosztów budowy lokalu, po 15-20 latach będą mogli stać się właścicielami mieszkań. Podczas kwietniowej sesji radni mają się pochylić nad dwoma projektami uchwały w tej sprawie – pierwszy dotyczy utworzenia w Bełchatowie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, drugi natomiast zatwierdzenia wniosku o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w spółce.


Miejscy radni zplanują także zapoznanie z raportem o stanie oświaty, w którym wyszczególniono działania, jakie miasto realizowało w ciągu ostatniego roku. Ze względu na epidemię COVID-19, oprócz statutowych zadań oświatowych, konieczne było przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dotyczących stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia nauczania zdalnego. Mowa m.in. o pozyskaniu środków zewnętrznych na zakup komputerów, przekazaniu nauczycielom środków na zakup niezbędnego sprzętu (akcesoriów komputerowych bądź oprogramowania), finansowym wsparciu szkół w kupnie mikrofonów i kamer internetowych, doposażeniu pracowni komputerowych czy dofinansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli w zakresie TIK. Miasto prowadziło także szereg innych działań koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. zakup płynów do dezynfekcji i dozowników, termometrów bezdotykowych czy siedzisk z tworzyw sztucznych dla przedszkoli). Ponadto w razie potrzeby miasto pokrywało koszty dekontaminacji placówek oświatowych.


Kolejnym dokumentem, który ma zostać przedstawiony radnym, będzie sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Sportu w 2020 roku. Znalazła się w nim m.in. informacja na temat zorganizowanych w roku ubiegłym imprez sportowych. Ze względu na epidemię koronawirusa w ścisłym reżimie sanitarnym przeprowadzonych zostało 16 wydarzeń, w tym 2 o zasięgu ogólnopolskim i dwa - wojewódzkim.


Poszczególne projekty uchwał, a także pozostałe dokumenty sesyjne dostępne są na stronie belchatow.esesja.pl. Transmisję z obrad można obejrzeć za pośrednictwem wspomnianego portalu eSesja – dostępna jest ona w zakładce „transmisje z obrad” (http://belchatow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady).AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl