Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 Bełchatów został włączony do Miejskich Obszarów FunkcjonalnychBełchatów został włączony do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych

 

Dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej Bełchatów został wpisany do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Oznacza to, że jako miasto będziemy mieć szansę na unijne środki z funduszu spójności.

 

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne i przestrzenne wymagają od samorządów konkretnych działań. Temu właśnie służyć ma Strategia Województwa Łódzkiego 2030. W dokumencie zapisane zostaną działania, jakie w ciągu najbliższej dekady mają podnosić jakość życia mieszkańców. Projekt poddany został konsultacjom społecznym, w ramach których prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska zgłosiła kilkanaście wniosków. Jeden z ważniejszych dotyczył konieczności zapewnienia wsparcia dla obszarów i miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych z powodu transformacji energetycznej, takich jak Bełchatów. Wniosek ten został uwzględniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Bełchatów wraz z Piotrkowem Trybunalskim zostały wpisane na listę MOF, czyli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

 

- Transformacja energetyczna zakłada stopniowe odchodzenie od gospodarki opartej na węglu. Będzie to miało bezpośredni wpływ na życie mieszkańców Bełchatowa oraz całego regionu. Włączenie Bełchatowa do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych to dla nas ogromna szansa. Bo to właśnie do miast ujętych w MOF-ach mają popłynąć znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla prezydent Mariola Czechowska. - Teraz Bełchatów będzie mieć możliwość starania się o środki zewnętrzne na likwidację negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej. Jestem przekonana, że przełoży się to bezpośrednio na życie mieszkańców Bełchatowa, a także rozwój naszego miasta i całego regionu – dodaje prezydent Czechowska.

 

Ostateczny projekt Strategii Województwa Łódzkiego 2030 zostanie przedstawiony do uchwalenia Sejmikowi Województwa.  

 

AP

Marszałek Województwa Łódzkiego uwzględnił wniosek prezydent Marioli Czechowskiej o włączenie Bełchatowa do MOF-ówMarszałek Województwa Łódzkiego uwzględnił wniosek prezydent Marioli Czechowskiej o włączenie Bełchatowa do MOF-ów

 

Dzięki temu, że Bełchatów został włączony do MOF-ów miasto będzie mogło aplikować o kolejne unijne pieniądzeDzięki temu, że Bełchatów został włączony do MOF-ów miasto będzie mogło aplikować o kolejne unijne pieniądze

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl