Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prace społecznie użyteczne to szansa dla osób bezrobotnych

 

Ruszyła kolejna edycja prac społecznie użytecznych. Przez najbliższe pół roku kilku bełchatowian wykonywać będzie drobne prace gospodarcze i porządkowe, do ich obowiązków należeć będzie także roznoszenie korespondencji.

 


Prace społecznie użyteczne to pogram skierowany do bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które z różnych powodów nie mogą znaleźć zatrudnienia. W ramach porozumienia, jakie prezydent Mariola Czechowska zawarła z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz powiatowym Urzędem Pracy, dziewięciu mieszkańców Bełchatowa podjęło pracę zarobkową. – Program realizujemy już od kilku lat i możemy powiedzieć, że jest to skuteczne narzędzie do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki temu mają one szansę wyjść z domu, pokazać się z jak najlepszej strony i wrócić na rynek pracy. To także dobre rozwiązanie dla pracodawców, którzy przed podpisaniem umowy o pracę chcieliby wcześniej sprawdzić kandydata – mówi wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.


W sumie od 1 kwietnia do 30 września przez 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin w miesiącu) uczestnicy programu przepracują ponad 2 tys. godzin. W ośmiu szkołach podstawowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wykonywać będą oni prace gospodarcze, porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także roznosić korespondencję na terenie miasta. To, do której placówki trafi osoba zainteresowana, uzależnione jest m.in. od jej wieku, zdolności do wykonywania konkretnych zadań, a także posiadanych kwalifikacji. Co ważne, wynagrodzenie za wykonane zadania nie jest opodatkowane i wynosi 8 zł 70 gr za godzinę.

 

Przypomnijmy, że zasady organizacji prac społecznie użytecznych reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Zgodnie z nią do programu MOPS kieruje osoby bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), które nie mają prawa do zasiłku, ale pobierają świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl