Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas marcowej sesji radni zdecydowali m.in. o wsparciu dla bełchatowskiej policjiPodczas marcowej sesji radni zdecydowali m.in. o wsparciu dla bełchatowskiej policji

 

Będzie porozumienie między Starostwem Powiatowym a Miastem Bełchatów, które pozwoli na przeprowadzenie modernizacji nawierzchni al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Taki między innymi wniosek poparli radni podczas marcowej sesji Rady Miasta. Obrady po raz kolejny prowadzone były online.Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę pozwalająca na przejęcie od Powiatu Bełchatowskiego w zarząd miejski al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozwoli to na zawarcie porozumienia między samorządami, na mocy którego to magistrat przy wsparciu finansowym powiatu ogłosi przetarg i wykona nową nakładkę nawierzchni na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Pułku Strzelców Poleskich. Szacowany koszt to 400 tys. zł - 300 tysięcy przeznaczone zostanie z budżetu miasta, pozostałą część przekaże starostwo. Zadanie to ma być realizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Radni zdecydowali również o przekazaniu 60 tys. zł na realizację patroli ponadnormatywnych dla policji. To kolejny rok, kiedy rada przekazuje z budżetu miasta środki na ten cel. Chodzi głównie zadania prewencyjne, a dodatkowe patrole policyjne kierowane są w te miejsca na terenie miasta, gdzie występują najbardziej dotkliwe zagrożenia dla mieszkańców.


Podczas sesji przyjęto miejski program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz uzupełniony regulamin korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu.


Rada zapoznała się również z kilkoma raportami. Podsumowana została m.in. ubiegłoroczna działalność Straży Miejskiej. Służba ta pełniona jest 24/7 i wypełnia ustawowo nałożone na nią zadania. W 2020 r. strażnicy przeprowadzili w sumie 13 807 interwencji, w tym 10 441 to działania własne, a 3 366 realizowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Nałożyli 123 mandaty karne na sprawców wykroczeń na kwotę 22 320 zł, sporządzili 28 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bełchatowie, ujawnili 8 przestępstw, ujęli i przekazali policji 34 osoby oraz w 2671 przypadkach zastosowali pouczenia. Strażnicy realizowali w ubiegłym roku zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przez 156 dni brali udział we wspólnych patrolach z policją. Współpracowali również ze Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sanepidem oraz nadawali komunikaty informacyjne dla mieszkańców. Przedstawione zostały również raporty za 2020 rok dotyczące między innymi realizacji miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, pomocy udzielonej ofiarom przemocy czy zadań realizowanych w ramach promocji miasta.

 

KR

 

XXXII sesja Rady Miejskiej po raz kolejny odbyła się w formule onlineXXXII sesja Rady Miejskiej po raz kolejny odbyła się w formule online


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl