Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VATKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędach gmin i miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę zwrotu. Wnioski będie można składać do 1 marca 2021 roku. Przyjmują je właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności.

 

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Producentami rolnymi są:

 

  • osoby fizyczne ,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych.

 

Wysokość zwrotu podatku ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych (określonej w ewidencji gruntów i budynków) oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanego bydła.


Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła do wniosku należy dołączyć również informację o liczbie DJP bydła za 2020 rok.


Informację o DJP rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada. W tym celu wystarczy złożyć „Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” dostępny na internetowej stronie ARiMR (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/wniosek-o-wydanie-informacji.html) oraz w załączniku poniżej


Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).


Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła. Zwrot podatku będzie wypłacany przez cały kwiecień przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnicy będą mogli składać od 2 do 31 sierpnia 2021 r. Będą one dotyczyły faktur VAT za paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.).

 

AP/ ARiMR

 

Wniosek o zwrot akcyzy rolnicy mogą składać do 1 marca 2021 rokuWniosek o zwrot akcyzy rolnicy mogą składać do 1 marca 2021 roku

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl