Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podstawową formą przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego będzie samospis internetowyPodstawową formą przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego będzie samospis internetowy

 

W związku z rozpoczynającym się w kwietniu Narodowym Spisem Powszechnym prowadzony jest nabór na rachmistrzów terenowych i telefonicznych. Zainteresowani mogą składać swoje kandydatury w bełchatowskim Urzędzie Miasta do wtorku 9 lutego.


Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska jako Gminny Komisarz Spisowy w Bełchatowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów w najbliższym Narodowym Spisie Powszechnym. NSP prowadzony będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca, jednak w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o NSP 2021, termin ten może zostać wydłużony do 30 września.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełnić kilka warunków:

 

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby chętne do pracy w charakterze rachmistrza mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie bełchatowskiego Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w godzinach pracy magistratu, czyli od poniedziałku do piątku między 7:30 a 15:30. Oferty można także przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., pocztą bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (skrytka: /umbelchatow/UM). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Miasta oraz w załączniku poniżej. Termin zgłaszania kandydatur upływa we wtorek, 9 lutego.

 

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie kończące się egzaminem. Osoby, które uzyskają co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaną wpisane na listę kandydatów. O pozycji na liście decydować będzie liczba zdobytych punktów. Na rachmistrzów powołani zostaną kandydaci z najwyższych miejsc, pozostali zaś wpisani zostaną na listę rezerwową.

 

Wynagrodzenie rachmistrzów

 

Honorarium dla rachmistrza spisowego liczone będzie jako iloczyn liczby przeprowadzonych wywiadów oraz wysokości stawki uzależnionej od sposobu przeprowadzonego wywiadu, które wynoszą odpowiednio: 7 zł brutto za wywiad bezpośredni oraz 4 zł brutto za telefoniczny. Ważne! Nowelizacja ustawy o NSP 2021, nad którą trwają właśnie prace legalizacyjne, zakłada ujednolicenie obu stawek do wysokości 6 zł brutto za jedną poprawnie wypełnioną i zakończoną ankietę.

 

Metody przeprowadzenia spisu

 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.


Jeśli ktoś np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie – bezpośrednio i telefonicznie.Obie metody polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym przy zachowaniu procedur związanych z bezpieczeństwem danych. Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Z kolei wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy rejestrując odpowiedzi na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.


Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.


Wszystkie informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego 2021 dostępne są stronieGłównego Urzędu Statystycznego (https://spis.gov.pl/Index).

 

AP

 

Nabór na rachmistrzów spisowych prowadzony będzie do 9 lutego 2021 rokuNabór na rachmistrzów spisowych prowadzony będzie do 9 lutego 2021 roku

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl