Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas sesji online na Sali Herbowej magistratu obecny będzie wyłącznie Przewodniczący Rady MiejskiejPodczas sesji online na Sali Herbowej magistratu obecny będzie Przewodniczący Rady Miejskiej

 

W czwartek, 28 stycznia, odbędzie się kolejna w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Radni zajmą się między innymi planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych spółki WOD.-KAN., zasadami korzystania z parków i placów zabaw, a także zmianami w MPZP. Obrady, których początek zaplanowano na godz. 10:00, prowadzone będą w formie online. Ich transmisję śledzić będzie można na portalu e-Sesja.


W planowanym porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie znalazło się kilka projektów uchwał. Dwa z nich dotyczą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu osiedla Śródmieście. Chodzi między innymi o zmianę przeznaczenia działki, na której stoi obecny budynek Sądu Rejonowego na teren zabudowy śródmiejskiej. Jest to konieczne ze względu na to, że po przeniesieniu sądu do nowej siedziby, miasto planuje, aby w budynku przy ul. Okrzei powstały mieszkania socjalne.


Radni pochylą się także nad wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2024. Jego przyjęcie jest bowiem konieczne do złożenia przez spółkę WOD.-KAN. wniosku taryfowego do PGW Wody Polskie. Przypomnijmy, że obecna taryfa obowiązuje do 13 czerwca 2021 roku.


Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, do obowiązków samorządu należy wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Chodzi o nie tylko o pokrycie części lub całości kosztów studiów wyższych bądź podyplomowych, ale także udziału w kursach, seminariach czy innych formach kształcenia. Część środków przeznaczonych ma zostać natomiast na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.


Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest na portalu e-Sesja (http://belchatow.esesja.pl/). Tam też prowadzona będzie transmisja styczniowego posiedzenia w zakładce: transmisje z obrad (http://belchatow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl