Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas ostatniego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozmawiano o transporcie dla seniorów Podczas ostatniego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozmawiano o transporcie dla seniorów

 

Seniorzy powyżej 70- go roku życia oraz osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z nieodpłatnego transportu do punktu szczepień przeciw COVID -19, organizowanego przez miasto. Wystarczy umówić telefonicznie termin. 

 

 

To propozycja skierowana do konkretnej grupy osób, które samodzielnie nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień lub nie mają rodziny czy bliskich, którzy mogliby taki transport zapewnić. Dlatego dla mieszkańców Bełchatowa z grup seniorów powyżej 70-go roku życia oraz osób niepełnosprawnych ( tu niezależnie od wieku),  dedykowane zostały dwa telefoniczne numery  44 733 51 22 lub  669 126 123, czynne w dni robocze w godzinach 7.30 -15.30. Można się tu zgłaszać jeśli taki transport jest potrzebny.  

 

- Miasto chce pomóc osobom, które z różnych względów nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienia przeciw COVID -19 . Dlatego chętnie przystaliśmy na wytyczne wojewody łódzkiego, by zapewnić tym grupom nieodpłatny transport – mówi prezydent Mariola Czechowska.

 

Na wskazane wyżej numery telefonów, osoby zainteresowane mogą dzwonić, kiedy już mają ustalony konkretny termin i godzinę wizyty w punkcie szczepień.

 

>>> Informacje odnośnie rejestracji 

 

Do urzędu zgłaszają się już pierwsze zainteresowane akcją osoby. Niżej znajduje się klauzula dotycząca RODO, obowiązująca dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnego transportu. W ramach usługi seniorzy i osoby niepełnosprawne zostaną zawiezione do punktu i po szczepieniu przywiezione z powrotem do swojego miejsca zamieszkania.   

 

 KR  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), osób powyżej 70 roku życia  oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupy z w/w schorzeniami

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzenie 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Łódzkiego, pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym osób niepełnosprawnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby, której dane dotyczą, c) e), Rozporządzenia 2016/679 w zakresie danych o stopniu niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) w zakresie stopnia niepełnosprawności, dane przetwarzane są na podstawie informacji uzyskanej bezpośrednio od osoby której dane dotyczą - celem realizacji usługi transportu do punktu szczepień., ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, (stopnia niepełnosprawności w przypadku osoby korzystającej z transportu (dowozu) dla osób niepełnosprawnych).
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane mogą być przekazywane pomiędzy Przychodniami Opieki Zdrowotnej POZ (punktami szczepień) a jednostką koordynującą dowóz.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych skutkuje tym, że osoba zainteresowana transportem do punktu szczepień musi samodzielnie zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.
 10. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl