Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Powiatowa Rada Rynku Pracy aktywnie działa na rzecz walki z bezrobociem w naszym mieściePowiatowa Rada Rynku Pracy aktywnie działa na rzecz walki z bezrobociem w naszym mieście

 

Staże, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy bon na zasiedlenie – to tylko niektóre z form wsparcia dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych, jakie oferuje bełchatowski PUP. Zasady przyznawania pomocy w 2021 roku zatwierdzone zostały na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Pracy, które odbyło się w czwartek, 14 stycznia.

 

Według analityków Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2021 roku liczba osób aktywnych zawodowo spadnie w naszm kraju o 3,8 proc, co oznacza wzrost stopy bezrobocia do 5,6 proc. Duża liczba osób bezrobotnych to spore obciążenie dla budżetu państwa, dlatego podejmowane są różne formy przeciwdziałania temu zjawisku – zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

 

Bełchatowska Powiatowa Rada Rynku Pracy (PRRP), której członkiem jest wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz, zatwierdziła zasady gospodarowania środkami z Funduszu Pracy oraz dofinansowania do różnych form wsparcia, z jakich w 2021 roku skorzystać będą mogły osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy. Chodzi nie tylko o aktywne, ale również pasywne sposoby walki z bezrobociem.

 

Staże, kursy i szkolenia, prace interwencyjne czy bony na zasiedlenie to tylko niektóre z nich. Do tego dochodzą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Wszystkie propozycje aktywizacji zawodowej oraz zasady przyznawania wsparcia znaleźć można na stronie Powiatowego Urzędy Pracy w Bełchatowie w zakładce: Formy aktywizacji (http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konkretnej formy pomocy w 2021 roku, mogą już składać odpowiednie wnioski w bełchatowskim Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Bawełnianej.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl