Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy 6.0 jest bezzwrotnaDotacja dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy 6.0 jest bezzwrotna

 

Prowadzisz firmę w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw? Możesz skorzystać z dotacji na pokrycie bieżących kosztów swojej działalności. Aby skorzystać ze wsparcia w wysokości 5 tys. zł w ramach Tarczy 6.0 należy do końca stycznia złożyć wniosek w bełchatowskim Powiatowym Urzędzie Pracy.

 


Nabór wniosków dotyczących udzielenia dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców ruszy we wtorek, 19 stycznia. Co ważne, wsparcie jest bezzwrotne pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jego udzielenia. Lista branż, do których skierowana jest pomoc, obejmuje m.in. działalność gastronomiczną, sprzedaż detaliczną odzieży i obuwia, fotografię, naukę języków obcych czy działalność kulturalną i sportową.

 

Aby wnioskować o dotację w wysokości 5 tys. zł, przedsiębiorca musi spełnić łącznie cztery warunki:

 

 

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

Ważne! Pełną listę działalności gospodarczych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, objętych wsparciem w postaci dotacji znaleźć można na rządowej stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dotacji-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-prac)


Wniosek o udzielenie dotacji można do końca stycznia składać do właściwego ze względu na siedzibę firmy Powiatowego Urzędu Pracy. Można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA). Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje na temat dotacji znaleźć można także na stronie bełchatowskiego Powiatowego Urzędu Pracy (http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza-antykryzysowa/dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej.html)

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl