Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Deklarację musi złożyć każdy, kto wystąpił np. o dotację do ZUS czy PFRDeklarację musi złożyć każdy, kto wystąpił np. o dotację do ZUS czy PFR

 

Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej muszą złożyć oświadczenie o niezłamaniu obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy, obowiązek ten wynika wprost z zapisów ustawy antycovidowej.

 

 

29 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Znajduje się w niej m.in. przepis, że naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie takiej pomocy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył żadnych ograniczeń, nakazów czy zakazów.

 

W związku z tym bełchatowski Powiatowy Urząd Pracy wzywa przedsiębiorców, którzy ubiegali się o udzielenie pomocy publicznej w ramach pomocy publicznej do złożenia stosownej deklaracji. Wspomniana pomoc publiczna rozumiana jest tutaj bardzo szeroko. Oznacza bowiem zarówno programy krajowe, np. subwencje z tarczy antykryzysowej, dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe, bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, ale także dotacje unijne.

 

Deklaracja składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeśli się okaże, że było ono prawdziwe, to beneficjent będzie musiał zwrócić kwotę stanowiącą równowartość udzielonej pomocy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pieniędzy będzie wydawał podmiot udzielający pomocy. Zgodnie z zapisami ustawy, wydawana ona będzie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i nie wymaga ona wyroku sadowego.

 

Szczegółowe informacje na temat obowiązku składania deklaracji znaleźć można na internetowej stronie bełchatowskiego Powiatowego Urzędu Pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie | Oświadczenie do wniosków COVID-19 złożonych w okresie od 29.11.2020 r. do 04.01.2021 r. pupbelchatow.pl). Oświadczenie, które znajduje się w załączniku poniżej, można składać osobiście, ale także za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP (ePUAP - Strefa klienta).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl