Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Wszystkie informacje na temat Narodowego Programu Szczepień można znaleźć na rządowej stronie gov.plWszystkie informacje na temat Narodowego Programu Szczepień można znaleźć na rządowej stronie gov.pl

 

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Seniorzy mający trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogli skorzystać z pomocy miasta. Zainteresowani bełchatowianie mogą się kontaktować pod nr tel. 44 733 51 22 lub 669 126 123 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. Miasto dowiezie również osoby niepełnosprawne.   

 

Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli przeznaczone dla osób, które walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Są to m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy społecznej.


W kolejnym etapie, który rozpocznie się w piątek 15 stycznia, ze szczepień będą mogli skorzystać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Tego dnia rozpocznie się także rejestracja do szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, która potrwa do 21 stycznia. Dzień później, czyli 22 stycznia, rozpocznie się rejestracja pacjentów powyżej 70.go roku życia. W Bełchatowie zarejestrować się będzie mogło w sumie 4,9 tys. seniorów. Same szczepienia ruszą już 25 stycznia. 


Jak się zarejestrować?

 

Telefonicznie, dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989

 

Można to zrobić samemu lub za pośrednictwem kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.


Podczas rejestracji należy wybrać termin oraz miejsce szczepienia. Potwierdzenie umówionej wizyty przyjdzie SMS-em.

 

Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl

 

System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie pasował albo dana osoba będzie chciała zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście - będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszukiwarki i wskaże dogodną datę i lokalizację. Potwierdzenie rezerwacji przyjdzie SMS-em.

 

Osoba, która będzie chciała zarejestrować się w ten sposób musi posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie ma należy skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.

 

Bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień

 

Można zaszczepić się konkretnym punkcie szczepień, wystarczy się z nim skontaktować. W Bełchatowie zorganizowanych będzie pięć takich punktów.

 

 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, tel. 44 635 85 38
 • NZOZ Eskulap, ul. Edwardów 3a, tel. 44 712 00 91
 • Przychodnia Neuca Med, ul. 1 Maja 4, tel. 44 724 44 44
 • NZOZ MEDYK, ul. Turkusowa 7, tel. 44 633 79 50


Mapa ze wszystkimi punktami znaleźć można na rządowej stronie poświęconej szczepieniom (łódzkie - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Tylko sprawdzone informacje

 

Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

 

AP

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), osób powyżej 70 roku życia  oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupy z w/w schorzeniami

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzenie 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Łódzkiego, pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym osób niepełnosprawnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby, której dane dotyczą, c) e), Rozporządzenia 2016/679 w zakresie danych o stopniu niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) w zakresie stopnia niepełnosprawności, dane przetwarzane są na podstawie informacji uzyskanej bezpośrednio od osoby której dane dotyczą - celem realizacji usługi transportu do punktu szczepień., ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, (stopnia niepełnosprawności w przypadku osoby korzystającej z transportu (dowozu) dla osób niepełnosprawnych).
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane mogą być przekazywane pomiędzy Przychodniami Opieki Zdrowotnej POZ (punktami szczepień) a jednostką koordynującą dowóz.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych skutkuje tym, że osoba zainteresowana transportem do punktu szczepień musi samodzielnie zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.
 10. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl