Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Odśnieżanie dachów i chodników należy do obowiązków właścicieli nieruchomości oraz zarządcy budynkuOdśnieżanie dachów i chodników należy do obowiązków właścicieli nieruchomości oraz zarządcy budynku

 

Właściciele nieruchomości powinni pamiętać o ciążącym na nich obowiązku odśnieżania dachów i chodników. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a spadające z dachów sople lub zwały śniegu mogą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów. Niedopełnienie tego obowiązku grozić może karą grzywny, a w skrajnych przypadkach także pozbawieniem wolności.

 

 

W ostatnich dniach zawitała u nas prawdziwa zima, biały puch pokrył ulice i chodniki. Ale nie tylko. Na wielu dachach zalega warstwa śniegu. Według synoptyków przed nami kolejne dni intensywnych opadów śniegu oraz wyraźny spadek temperatury. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to obowiązek odśnieżania dachów oraz przylegających do budynków chodników.

 

Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:

 

  • wyładowania atmosferyczne,
  • wstrząsy sejsmiczne,
  • silne wiatry,
  • intensywne opady atmosferyczne,
  • osuwiska ziemi,
  • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
  • pożary lub powodzie,

 

w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

W praktyce przepisy te nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budynku. Należy pamiętać, że waga śniegu może szybko wzrosnąć. Ciężar zależy głównie od tego, jak dawno temu spadł śnieg - na tej podstawie wyróżnia się śnieg świeży, osiadły, a także stary czy mokry. Warto pamiętać, że już kilka godzin po opadach waga świeżego śniegu może wzrosnąć nawet dwukrotnie, by w ciągu kolejnych tygodni osiągnąć pułap nawet 4 kN na metr sześcienny. Oznacza to, że 1 mkw. śniegu może ważyć nawet 50 kilogramów. Często zdarza się, że chwilowe ocieplenie powoduje topnienie śniegu, ale gdy tylko przyjdzie ponowne ochłodzenie, zamarzająca woda znacznie zwiększa ciężar pokrywy śniegowej. Dlatego konieczne jest regularne jej usuwanie.


Nie mniejszym zagrożeniem jest pozostawienie zaśnieżonych chodników, szczególnie w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Oprócz uszkodzeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.


To, czy właściciele i zarządcy nieruchomości dopełniają swoich obowiązków, sprawdza policja, ale także straż pożarna, nadzór budowlany oraz straż miejska. - Jeśli chodzi o odśnieżanie dachów, szczególną uwagę przywiązujemy do budynków wielkopowierzchniowych, sklepów czy hurtowni. Wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zarządcom posesji przypominamy, że powinni dbać o zdrowie i życie mieszkańców. Dotyczy to także odśnieżania chodników. Jeśli stwierdzimy, że na chodniku zalega warstwa śniegu czy lodu, zwracamy uwagę i pouczamy o obowiązku ich usunięcia. Po bloczki mandatowe sięgamy dopiero w ostateczności. Nie chodzi nam przecież o karanie mieszkańców, ale o zapewnienie bezpiecznego poruszania się po naszym mieście. Jeśli jednak pouczenie nie przynosi efektu, zmuszeni jesteśmy do nałożenia mandatu, a może on sięgnąć nawet 1,5 tys. zł – tłumaczy komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej, Piotr Barasiński.


Przypomnijmy, że zgodnie z prawem osoby, które nie spełniają obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkują obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Warto zaznaczyć, że właściciel bądź zarządca nie wywiązujący się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem w wysokości co najmniej 500 zł.


To jednak nie wszystko. W sytuacji, gdy intensywne opady śniegu mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl