Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

widok na jedno z bełchatowskich osiedli W Bełchatowie w 2020 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 526 rodzin

 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkaniowych, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy mogą od 5 stycznia 2021 r. ubiegać się również o przyznanie dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Bełchatowa do 31 marca 2021 r. 

 

 

Tylko w ubiegłym roku z samego dodatku mieszkaniowego skorzystało 526 rodzin. Teraz osoby, którym przysługuje to wsparcie mogą dodatkowo wnioskować o przyznanie dopłat do czynszu.
- Epidemia koronawirusa spowodowała, że w wielu rodzinach znacząco spadły dochody. Niektóre z firm musiały zawiesić swoją działalność, a to wprost przekłada się na budżety domowe. Zarówno dodatki mieszkaniowe jak i dopłaty do czynszu to pomoc dla najbardziej potrzebujących osób, jaką gwarantuje ustawodawca – mówi Mariola Czechowska prezydent Bełchatowa.

O dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu mogą ubiegać się najemcy i podnajemcy lokali. Nie ma tu znaczenia, czy są to mieszkania komunalne czy np. w zasobach BTBS. Brane pod uwagę są kryteria metrażowe określone przez ustawodawcę i kryteria dochodowe ale nie tylko. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłaty do czynszu muszą wykazać, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy dochód na jednego członka rodziny spadł o minimum 25 proc. w stosunku do średniego dochodu z 2019 roku. Na przykład na podstawie PIT-u z 2019 roku i udokumentowanych dochodów za ostatnie 3 miesiące. Należy również wykazać, że wynajmował bądź podnajmował lokal przed 14 marca 2020 roku. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które wcześniej nie pobierały dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. W sumie jego wysokość stanowi 75 proc. opłacenia czynszu.


Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki 1 oraz na stronie www.belchatow.bip.gov.pl. - wnioski do prania Do wypełnionego druku należy dołączyć:
-oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego;
-oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków określonych w ustawie z dn. 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa;
-dokumenty potwierdzające aktualną wysokość miesięcznego czynszu oraz czynszu na dzień 14 marca 2020 r.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek zainteresowanych, złożony musi być nie później niż do 31 marca 2021 roku. W tym celu należy na druku o przyznanie dodatku mieszkaniowego umieścić adnotację, że o taką dopłatę do czynszu lokator bądź najemca występuje.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 733 51 05. Każdy z wniosków rozpatrywany jest indywidualnie.

 KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl