Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dofinansowanie w programie "Niepodległa może wynieść od 10 do nawet 100 tys. złDofinansowanie w programie "Niepodległa może wynieść od 10 do nawet 100 tys. zł

 

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie, czyli do 18 stycznia, instytucje kultury i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie w programie dotacyjnym „Niepodległa”. Na wsparcie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz budowy polskiej państwowości, w 2021 roku zaplanowano 3,5 mln zł.

 

 

Program dotacyjny „Niepodległa” to szansa dla jednostek kultury a także stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, na zdobycie dofinansowania planowanych na najbliższy rok wydarzeń. Zadania muszą spełniać jednak jeden, podstawowy warunek: powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową, czyli wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Imprezy i przedsięwzięcia winny być organizowane w między 19 marca a 20 listopada 2021 r. Wsparcie sięgać może nawet 100 tys. zł, jednak jego wysokość to maksymalnie 85 proc. całości planowanych wydatków.

 

Przy ocenie wniosków preferowane będzie podjęcie współpracy przez organizacje m.in. z lokalnymi oddziałami archiwów państwowych, przedszkolami, szkołami oraz innymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, a także kościołami, związkami wyznaniowymi lub reprezentującymi je podmiotami. Mile widziana jest również współpraca przy organizacji przedsięwzięć z Instytutem Pamięci Narodowej.

 

Biuro Programu „Niepodległa” zakłada możliwość finansowego wsparcia działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenie historyczne istotne dla danego regionu w skali ogólnopolskiej. Zaplanowano realizację zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń tematycznie związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości. W grę wchodzą więc m.in. festiwale, koncerty i spektakle teatralne, rekonstrukcje historyczne lub wystawy, a także wytyczenie oraz oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych w danym miejscu.

 


Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać do poniedziałku, 18 stycznia. Tego dnia dokumentacja wysłana za pośrednictwem formularza w systemie Witkac.pl przyjmowana będzie do godz. 15.59.

 

Więcej informacji na temat programu, formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja jego wypełnienia dostępna są na rządowej stronie Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości (niepodlegla.gov.pl).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl