Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Remont izolacji magistrali cieplnej planowany jest na II i III kwartał przyszłego rokuRemont izolacji magistrali cieplnej planowany jest na II i III kwartał przyszłego roku

 

Modernizacja blisko 2 km sieci ciepłowniczej, budowa trzech węzłów a także wymiana izolacji na ok. 2,5 km magistrali sieci napowietrznej, to inwestycje, na jakie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało milionowe dofinansowania. Środki pochodzić będą Europejskiego Funduszu Spójności oraz NFOŚiGW. 

 

Zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa bezpiecznych dostaw ciepła wymaga od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej szeregu inwestycji związanych z wymianą i przebudową miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 roku spółka przebudowała kolejne 3 km oraz wybudowała 25 węzłów cieplnych. Wydatki na te zadania sięgajły niemal 8 mln zł. - Plany są ambitne, każdego roku staramy się prowadzić prace na odcinku kilku kilometrów sieci. Zostało jeszcze 34 km, więc przed nami jeszcze parę ładnych lat zanim modernizacja zostanie w pełni zakończona – tłumaczy prezes zarządu PEC Grzegorz Zegarek.


Na ich realizację inwestycji spółka systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne. Podobnie rzecz ma się z kolejnymi planowanymi zadaniami. Pierwsze z nich dotyczy wymiany izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym kolejnych odcinków magistrali sieci napowietrznej DN700. Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania Al. Ampere`a z ul. Świętojańską do zjazdu na Wawrzkowiznę. Inwestycja na odcinku długości 2,5 km kosztować będzie ok. 10,5 mln zł. Jej realizacja możliwa będzie dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pozyskane przez spółkę dofinansowanie sięgać będzie 83 proc. kosztów kwalifikowanych.


PEC planuje także zrealizowanie dużego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie - etap D”. W tym przypadku planowana jest wymiana starej wyeksploatowanej sieci kanałowej niskich parametrów i zastąpienie jej nowoczesną siecią preizolowaną wysokich parametrów. Ponadto prace obejmą także likwidację węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi, a także remont izolacji sieci napowietrznej. Wszystko po to, by zmniejszyć straty przesyłu ciepła. Modernizacja obejmie ok. 1,7 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 3 indywidualnych węzłów cieplnych. Koszt tego zadania to ok. 6 mln zł, a dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ok. 4,1 mln zł.

 

AP

 

Remont obejmie wymianę izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na odcinku ok. 2,5 kmRemont obejmie wymianę izolacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym na odcinku ok. 2,5 km

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl