Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Informacje na temat sprzedawanych działek można znaleźć na miejskiej stronie interenetowejInformacje na temat sprzedawanych działek można znaleźć na miejskiej stronie interenetowej

 

Planując zakup działki pod zabudowę jednorodzinną czy usługową, warto sprawdzić miejską ofertę. Magistrat wystawił na sprzedaż 12 działek budowlanych. Wszystkie są uzbrojone, mają też dogodną lokalizację i różne powierzchnie.

 

Miasto ogłosiło kolejne przetargi na atrakcyjne działki zlokalizowane w różnych częściach Bełchatowa. W sumie jest ich 12. Każda z nieruchomości jest w pełni uzbrojona. Proponowane tereny znajdują się między innymi przy ulicach Sienkiewicza, Goetla, Radomszczańskiej, Dalekiej czy al. Włókniarzy. Część z nich w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne, kilka pod budynki usługowe.
Szczegółowe informacje w tym cenę wywoławczą można znaleźć w ogłoszeniach, które dostępne są w zakładce „przetargi - nieruchomości”.

 

>>> KLIKNIJ: PRZETARGI

 

Natomiast dokładną lokalizację każdej z proponowanych działek sprawdzić można na internetowych mapach, to znaczy geoportalu. Rozwijając z lewej strony portalu zakładkę WMS Starostwo Powiatowe, można dowiedzieć się między innymi jaki jest przebieg infrastruktury technicznej w interesującym nas obszarze. - Dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania miasta są nie do przecenienia a wkomponowane w istniejącą zieleń i przebieg infrastruktury technicznej pozwalają w zbliżony sposób oszacować wartości i czas inwestycji – mówi Elżbieta Rawicka – Radwańska dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury UM.


Wszystkie przetargi przeprowadzone zostaną w poniedziałek 18 stycznia 2021 r. w budynku głównym urzędu przy Kościuszki 1 , w sali 316. Dokładne godziny podane są w każdym ogłoszeniu. Mogą przystąpić do niego osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w wyznaczonym terminie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej działki.

 

Co ważne, kupując od miasta nieruchomość, nie trzeba płacić podatku od wzbogacenia.

 

 


Czym jest Geoportal Miasta Bełchatowa i dlaczego warto z niego korzystać

 


Geoportal, czyli portal oparty o serwer mapowy posiadać musi każda gmina. Przede wszystkim jest to pożyteczne narzędzie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz samych gminy. Ogólnodostępna aplikacja umożliwia sprawny i efektywny kontakt pomiędzy urzędem, a mieszkańcami. Dane przestrzenne udostępniane w geoportalu są wykorzystywane do pozyskiwania, przetwarzania i analizowania różnych danych i wspierania wielu zadań gminnych.
Nowym narzędziem udostępnionym w geoportalu jest usługa WMS, polegająca na możliwości dodania zasobu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe. Do okna podglądu mapy możemy dołączyć m.in. działki, budynki, sieci uzbrojenia terenu i stworzyć kompozycję mapową z danych miejskich oraz powiatowych. 


Korzyści:

 

  • Udostępnianie pracownikom Urzędu licznych zasobów informacji i danych niezbędnych do ich pracy
  • Łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów, notariuszy, projektantów
  • Lepsza obsługa interesantów
  • Zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań w Urzędzie poprzez szybki dostęp do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji
  • Poprawa dokładności istniejących informacji
  • Wsparcie wielu procesów decyzyjnych
  • Poprawa efektywności zarządzania zasobami Miasta, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej;
  • Możliwość generowania map tematycznych, zadawania pytań do bazy danych i tworzenia raportów
  • Wsparcie promocji miasta (geoportal)


Miejski geoportal funkcjonuje już ponad dziesięć lat, zapewniając mieszkańcom łatwy dostęp do 50 warstw tematycznych, m.in. bazy adresowej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zawiera szczegółową informację o przeznaczeniu danej nieruchomości w mpzp, przebieg linii zabudowy czy sieć ulic. Ponadto na platformie znaleźć można tzw. suwak czasu, czyli mapy lotnicze wykonane na przestrzeni kilku lat, co z kolei pozwala zobaczyć, jak zmieniał się Bełchatów.


Internauci korzystający z informacji przestrzennych znają doskonale narzędzie udostępnione przez stronę internetową Urzędu Miasta.


Geoportal Bełchatowa dostępny jest na stronie http://gis.belchatow.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl. w zakładce Geoportal Bełchatów.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl