Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Dodatkowe świadczenie postojowe to ważna pomoc dla firm dotkniętych finansowymi skutkami COVID-19Dodatkowe świadczenie postojowe to ważna pomoc dla firm dotkniętych finansowymi skutkami COVID-19

 

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki, działalność obiektów sportowych - przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe, Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną – można je składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 

Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 

  • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

 

Jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej Tarczy 5.0 (zwanej turystyczno-branżową). Co ważne, kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

 

Warunek uzyskania pomocy

 

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

 

O świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja zamieszczona jest na PUE ZUS lub jest przesyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r.

 

Tarcza 6.0, oprócz rozszerzenia kategorii uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego, wprowadza także możliwość uzyskania:

 

  • jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego – przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz wykonujące umowy cywilnoprawne,
  • zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. – przez kolejne branże,
  • zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.,
  • zwolnienia z naliczania składek – przez osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl