Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Radni przyjęli projekt budżetu zaproponowany przez prezydent Mariolę CzechowskąRadni przyjęli projekt budżetu zaproponowany przez prezydent Mariolę Czechowską

 

Radni przyjęli uchwałę budżetową na 2021 r. Rozpoczęcie przebudowy ul. Kwiatowej, budowa odcinka drogi łączącego ul. Kopeckiego z Okrzei czy gruntowna modernizacja miejskiego żłobka „Jaś i Małgosia” – to inwestycje przewidziane na 2021 rok. Podczas zorganizowanej 17 grudnia w trybie stacjonarnym sesji Rady Miasta, przyjęty został przyszłoroczny budżet miasta.

 

 

Zaproponowany przez prezydenta miasta Mariolę Czechowską projekt uchwały budżetowej na 2021 rok radni przyjęli przy 17 głosach za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących się.

 

- Przedstawiony budżet jest optymalny, na miarę naszych możliwości. Jest bezpieczny i możliwy do realizacji – mówiła podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Mariola Czechowska.

 

Budżet na rok 2021 skalkulowany został na ponad 297 mln zł, wydatki stanowić będą przeszło 300 mln zł, przy zakładanym deficycie 3 mln zł. Na inwestycje miasto wyda 23,5 mln zł, co stanowi 8 proc. całego budżetu. Najwięcej, przeszło 99 mln zł wraz z rezerwą, przeznaczonych zostanie na oświatę. Sporą część wydatków miasto przeznaczy na szeroko rozumianą pomoc społeczną, to ponad 18 mln zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i programu 500+ przeznaczona zostanie kwota przekraczająca 75 mln zł.

 

- Mimo trudności, będzie to rok inwestycji głównie drogowych, ale nie tylko. W 2021 r. zaczynamy kompleksową przebudowę ulicy Kwiatowej oraz budowę łącznika ul Kopeckiego z Okrzei – mówi prezydent miasta Mariola Czechowska.

 

Bełchatów sięga po środki zewnętrzne i korzysta z programów zarówno państwowych, jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, oraz z możliwości, jakie daje UE czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W sumie do magistratu z zewnętrznych form finansowania w 2021 r. wpłynie ponad 14 mln zł. To w znacznym stopniu pozwoli sfinansować ważne inwestycje miejskie. Oprócz dróg wyremontowany zostanie miejski żłobek "Jaś i Małgosia", w którym otworzy się dodatkowy oddział dla 15 kolejnych dzieci.

 

Miasto planuje w 2021 r. wydać ponad 18 mln zł na transport i łączność, w tym na zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ponad 1 mln 300 tys. złotych na ochronę zdrowia i 2 mln 600 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne. Na zadania dla organizacji pozarządowych w budżecie zabezpieczona została suma blisko 1 mln 200 tys. zł. Środki przewidziane na sport to blisko 7 mln zł, podobnie jak na kulturę i ochronę Dziedzictwa Narodowego.

KR

 

 

Rada Miejska przegłosowała także m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie FinansowejRada Miejska przegłosowała także m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl