Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Głównym punktem grudniowej sesji będzie ustalenie kształtu przyszłorocznego budżetu miastaGłównym punktem grudniowej sesji będzie ustalenie kształtu przyszłorocznego budżetu miasta; fot. archiwum

 

Przed nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której głównym punktem będzie głosowanie nad projektem budżetu na przyszły rok. Nie zabraknie także innych tematów. Radni pochylą się zasadami zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta oraz przejęcia od bełchatowskiego starostwa zarządu nad ul. Kwiatową.

 

 

Na XXIX w tej kadencji sesji radni zbiorą się w czwartek, 17 grudnia. To pierwsza od kilku miesięcy sesja, jaka odbędzie się w formie tradycyjnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Obrady rozpoczną się o godz. 10 w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Będzie to sesja budżetowa, rajcy zdecydują o przyjęciu planu dochodów i wydatków miasta na 2021 rok.

 

Projekt budżetu skalkulowano na ponad 294 mln zł, wydatki stanowić będą blisko 297 mln zł, przy zakładanym deficycie 3 mln zł.

 

Podobnie jak w latach poprzednich lwia część wydatków to te związane z oświatą, w przyszłym roku miasto planuje wydać na ten cel ok. 99 mln zł (o 6 mln więcej niż w roku bieżącym). Z kolei na rodzinę i pomoc społeczną zapisano ponad 93 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 75 mln to wydatki związane z rządowym programem 500 plus.

 

W projekcie znalazły się także pieniądze na transport i łączność – m.in. na remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej czy odnowienie oznakowania drogowego miasto planuje zabezpieczyć 16,7 mln zł. W budżecie znajdą się także środki na gospodarkę mieszkaniową, czyli np. remonty w miejskich zasobach komunalnych.

 

Miejskie wydatki to także bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 mln zł), kultura u sport (prawie 14 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,5 mln zł miasto przeznaczy n.in. na utrzymanie czystości w Bełchatowie, schronisko dla bezdomnych zwierząt czy nasadzenia roślin).

 

W prezydenckim projekcie budżetu wygospodarowane zostały także pieniądze na miejskie inwestycje, głównie na budowę oraz przebudowę ulica, a także na remont miejskiego żłobka.

 

Wśród innych, ważnych dla mieszkańców tematów, którymi zajmą się radni podczas najbliższej sesji, znajdą się również m.in. zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta oraz projekt uchwały w sprawie przejęcia od Starostwa Powiatowego zarządu nad ulicą Kwiatową, która jest konieczna do rozpoczęcia prac związanych z tą ostatnią inwestycją.

 

>>> Czytaj: Kwiatowa do kompleksowego remontu

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz projekty uchwał znajdują się na portalu eSesja (http://belchatow.esesja.pl).

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl