Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Jeden z ogłoszonych otwartych konkursów ofert dotyczy prowadzenia Cafe Senior RajJeden z ogłoszonych otwartych konkursów ofert dotyczy prowadzenia Cafe Senior Raj

 

Ponad 800 tys. zł miasto chce przeznaczyć na siedem pierwszych zadań w ramach otwartego konkursu ofert. Wśród nich prowadzenie m.in. schroniska dla osób bezdomnych, Centrum Aktywności Seniora czy placówki wsparcia dziennego. Swoje oferty stowarzyszenia mogą składać do 24 grudnia.

 

 

Magistrat szuka organizacji, które podejmą się realizacji kilku zadań publicznych. Dotyczą one pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Pierwszy z siedmiu ogłoszonych konkursów ofert to prowadzenie w 2021 roku schroniska dla osób bezdomnych. Miasto na ten cel chce przeznaczyć w sumie 330 tys. zł. Kolejne 115 tys. zł czeka na organizację, która będzie administrować placówką wsparcia dziennego. Zgodnie z wytycznymi podanymi w ogłoszeniu ma ona działać co najmniej pięć dni w tygodniu i realizować program profilaktyczny.

 

Wśród ogłoszonych konkursów jest też zadanie dotyczące Cafe Senior Raj, czyli Centrum Aktywności Seniora wraz z Punktem Informacji Prozdrowotnej. Na ich działalność w przyszłym roku prezydent Mariola Czechowska proponuje kwotę 68 tys. zł. Miasto zakłada, że klub będzie działać co najmniej pięć dni w tygodniu. Mają być także prowadzone cykliczne zajęcia i warsztaty - począwszy od artystycznych, przez edukacyjne, po sportowe.

 

O dotacje powalczyć mogą również organizacje, które chciałyby prowadzić Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Głównie zajmuje się on udzielaniem wsparcia i konsultacjami dla rodzin. Na realizację tego rocznego zadnia przewidziane jest 20 tys. zł.

 

Magistrat ogłosił również konkurs ofert na prowadzenie usług terapeutycznych oraz działań edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla młodzieży. Chodzi o osoby eksperymentujące i problemowo używające m.in. alkoholu, narkotyków – w tym również tzw. dopalaczy. Głównym celem zadania jest zapewnienie dostępności do pomocy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz konsultacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Na wspomniane zadanie miasto proponuje 110 tys. zł.

 

Z kolei 90 tys. zł bełchatowski Urząd Miasta chce przeznaczyć na działania związane ze wsparciem oraz specjalistycznym poradnictwem. Mowa tu m.in. o prowadzeniu telefonu zaufania. Usługi mają być prowadzone przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

 

Ostatnie z zadań dotyczy prowadzenia klubu abstynenckiego dla rodzin i osób z problemem uzależnienia od alkoholu. 100 tys. zł – to kwota, jaka magistrat zaplanował na realizację tego przedsięwzięcia.

 

Kto dokładnie może starać się o dotację opisane jest w każdym z ogłoszeń. Ich pełna treść dostępna jest w zakładce "organizacje pozarządowe" na miejskiej stronie www.belchatow.pl.

 

>>> Przejdź do treści ogłoszeń

 

Swoje oferty organizacje mogą składać do 24 grudnia. Trzeba je dostarczyć do magistratu do godz. 12:00. Więcej informacji o konkursach można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych pod numerem tel. 44 733 51 59 oraz 44 733 52 09

 

ADA

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl