Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

kasa zusW ramach Tarczy 5.0 przedsiębiorcy mogą się także ubiegć o tzw. postojowe

 

Rządowa Tarcza 5.0 przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za lipiec, sierpień i wrzesień. Aby skorzystać z tej formy wsparcia przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do 30 listopada. 

 

Zadaniem kolejnych tarcz antykryzysowych jest pomoc przedsiębiorstwom dotkniętym finansowymi skutkami pandemii COVID-19, głównie poprzez obniżenie obciążeń na rzecz państwa. Jedną z opcji jest zwolnienie na 3 miesiące z obowiązku odprowadzania świadczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu firm to znaczące wsparcie. Aby jednak skorzystać z takiej możliwości, trzeba się pospieszyć. Ostateczny termin składania wniosków upływa bowiem 30 listopada.


Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za lipiec, sierpień i wrzesień, przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, a także organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw. Ubiegający się o zwolnienie powinni spełnić jednak kilka warunków. - Między innymi powinni prowadzić firmę przed 30 czerwca 2020 r. Na dzień złożenia wniosku jako przeważającą musi być działalność gospodarcza o PKD wskazanym w ustawie. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.) – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

W ramach Tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.


Ci, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego, muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.


Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.


Wnioskującymi mogą być osoby, jeśli na dzień złożenia wniosku prowadziły jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wskazanym w ustawie i uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

AP/mat. pras. ZUS

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl