Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Środki z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysemŚrodki z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem

 

Mikrofirmy z branż, w które najmocniej uderzyła druga fala pandemii, będą mogły liczyć na 18 lub 36 tys. zł finansowania na pracownika. W przypadku małych i średnich firm Polski Fundusz Rozwoju pokryje 70 proc. straty brutto. Przedsiębiorcy z wybranych sektorów gospodarki mogą też liczyć na umorzenie całej pomocy, jaką dostali w ramach wiosną. Wypłaty z tarczy finansowej PFR 2.0 mają ruszyć w styczniu 2021 roku.


Od początku pandemii w ramach rządowych Tarcz Antykryzysowych oraz Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju do polskich firm trafiły w sumie ponad 154 mld zł. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. - Od 9 miesięcy zmagamy się ze skutkami pandemii nie tylko w obszarze zdrowotnym, ale także gospodarczym. Nasze instrumenty walki z kryzysem przynoszą rezultaty. Mamy światełko w tunelu pod względem bezrobocia i aktywności ekonomicznej - to są dobre wskaźniki – powiedział podczas konferencji prasowej w czwartek, 26 listopada, premier Mateusz Morawiecki. - Teraz wdrażamy Tarczę 2.0. Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte. Jest ich w sumie ok. 40. Mamy dla nich nową tarczę branżową, która będzie kluczowa. To co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm – dodał szef rządu.

 

Na finansowanie będą mogły liczyć podmioty z 38 branż, m.in. gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej, przewozowej, rozrywkowej czy fitness. Pełną listę wraz z kodami PKD branż wchodzących do nowego rządowego mechanizmu wsparcia przedsiębiorców można znaleźć na oficjalnej stronie gov.pl. Ważne! Zgodnie z zapowiedziami premiera, lista może być rozszerzana bądź zawężana w zależności od sytuacji gospodarczej.


Mikrofirma

 

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.


Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r., w porównaniu do 2020 r.

 

MŚP

 

Jak podaje PFR, kwota subwencji dla MŚP jest przewidywanych kosztów stałych, które mogą zostać poniesione przez przedsiębiorcę. Ponadto kwota subwencji zależy również od poniesionych kosztów stałych, niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z zysku brutto oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy, pomiędzy listopadem 2020 a kwietniem 2021 r.

 

Subwencja finansowa dla MŚP jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 

  • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
  • przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

 

Zasady wykorzystywania subwencji

 

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

 

Jednocześnie w ramach programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. A w przypadku skorzystania z obu Tarcz Finansowych, łączna wysokość wsparcia nie może przekroczyć iloczynu sumy liczby etatów i 144 tys. 400 zł.

 

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70 proc. straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r. Przy czym strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerw na aktywa oraz uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

 

Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

 

Pomoc rządu dla firm będzie dostępna nawet do marca. - Pozostawiam ten termin otwartym. Nie wiemy, jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę. Wolę, by przedsiębiorcy wiedzieli, że jeżeli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu, to ona będzie dostępna - zapewnił premier.

 

Szczegółowe informacje na temat nowego rządowego mechanizmu wsparcia przedsiębiorców, czyli Tarczy Finansowej PFR 2.0 znaleźć można na stronie gov.pl w zakładce Koronawirus.

 

AP

 

tarcza1

tarcza2

 

tracza4

 

tarcza3

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl