Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Podczas sesji korespondencyjnej przewodniczący RM odczytał wyniki głosowaniaPodczas sesji korespondencyjnej przewodniczący RM odczytał wyniki głosowania

 

Między innymi o nowych stawkach za odbiór śmieci, uchwale regulującej pomoc dla bełchatowskiego sportu oraz o miejskich programach rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie decydowali dzisiaj radni miejscy. XXVIII sesja Rady Miejskiej, ze względów epidemiologicznych przeprowadzona została zdalnie.

 

 

Podczas zdalnego głosowania przyjęto między innymi autoporawkę do budżetu miasta zaproponowaną przez prezydent Mariolę Czechowską dotyczącą przekazania 180 tys. zł dla szpitala w Bełchatowie oraz 40 tys. zł dla MOPS.

 

>>> Czytaj: Kolejne pieniądze dla bełchatowskiego szpitala

 

Na listopadowej sesji zatwierdzono stawkę za odbiór śmieci w 2021 roku w wysokości 26 zł/os. Kwota skalkulowana została na podstawie jedynej oferty, jaka wpłynęła w przetargu od Eko-Regionu. Na 2021 rok firma oszacowała dla miasta koszt odbioru tony odpadów na 757,08 zł. W ubiegłym było to 656,64 zł. Gospodarstwa domowe, również w Bełchatowie produkują coraz więcej śmieci, a to jeden z głównych czynników wpływających na wzrost ceny ich odbioru.

 

Przyjęto również m.in. uchwałę pozwalającą spółce WOD.-KAN. na zainwestowanie 814 tys. zł. Środki te pozostały z projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa etap II”, który był finansowany z Funduszu Spójności oraz pożyczki z NFOŚiGW. Ponieważ po rozstrzygnięciu przetargów pozostała znacząca kwota, postanowiono przeznaczyć ją na budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w rejonie ulic Jasińskiego oraz połączenia sieci wodociągowej od ulicy Grabowej do strefy przemysłowej przy Czaplinieckiej.

 

Radni poparli również uchwałę o pomocy dla lokalnego sportu. Władze miasta chcąc wesprzeć bełchatowski GKS, przygotowały odpowiedni projekt według wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na wsparcie dla sportu w kasie miasta zabezpieczone zostało w tym roku 288 tys. zł.

 

W porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące miejskich programów przygotowanych na 2021 rok, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Radni przyjęli również uchwałę o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Główne cele tej regulacji to wspieranie tych organizacji i wolontariuszy oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie do podejmowania inicjatyw, a także wzmocnienie roli i potencjału organizacji pozarządowych.

 

KR

 

Radni głosowali korespondencyjnie w budynku Urzędu MiastaRadni głosowali korespondencyjnie w budynku Urzędu Miasta

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl