Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 W listopadzie radni będą obradować zdalnie

W listopadzie radni będą obradować zdalnie

 

Podczas listopadowej sesji, przez wzgląd na pandemię,  radni obradować będą w systemie zdalnym. Zajmą się między innymi projektami uchwał o nowych stawkach za odbiór śmieci w mieście, czy programami lokalnymi dotyczącymi rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

 

Obrady zaplanowano na czwartek, 26 listopada. Rozpoczną się o godzinie 11:00 tradycyjnie w sali herbowej magistratu. Ze względów epidemiologicznych będzie to sesja zdalna. Radni już otrzymali materiały, z którymi mogą się zapoznać, by móc je przedyskutować w komisjach stałych. W czwartek rajcy otrzymają pakiety do głosowań, a o ich wyniku poinformuje podczas e-sesji przewodniczący rady Piotr Wysocki.

 

Na listopadowej sesji poruszane będą ważne dla życia społecznego tematy. Radni zajmą się stawką za odbiór śmieci. Proponowana wysokość to 26 zł/os. Skalkulowana została na podstawie jedynej oferty, jaka wpłynęła w przetargu od Eko-Regionu. W tym roku firma oszacowała dla miasta koszt odbioru tony odpadów na 757,08 zł. W ubiegłym ta stawka wynosiła 656,64 zł. Gospodarstwa domowe, również w Bełchatowie produkują coraz więcej śmieci, a to jeden z głównych czynników wpływających na wzrost ceny ich odbioru. Co ważne, miasto w przeciwieństwie do innych samorządów nie zmniejsza usług w tym zakresie. Podobnie jak w tym roku, również w przyszłym od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty działać będzie PSZOK, a odpady w tym wilkogabaryty odbierane będą z tą samą częstotliwością co obecnie.

 

>>> Czytaj więcej: Proponowana stawka za śmieci 

 

Radni ponownie pochylą się nad projektem uchwały o pomocy dla lokalnego sportu. Uchwała sierpniowa została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Władze miasta chcą wesprzeć bełchatowski GKS, który jest w trudnej sytuacji, przygotował projekt według wytycznych RIO. Na wsparcie dla sportu w kasie miasta zabezpieczone zostało na ten rok 288 tys. zł.

 

>>> Czytaj więcej: Projekt uchwały dot. sportu wróci pod obrady

 

Ważnym punktem będą również programy miejskie przygotowane na 2021 rok, dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Oba projekty zostaną przedstawione radnym.

 

Mowa będzie też, o w współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Radni zdecydują też o przeznaczeniu 180 tys. zł na zakup nowego samochodu dla urzędu. W związku z wymogiem spełnienia obowiązku wynikającego wprost z ustawy z dnia 11.11.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 35), Miasto Bełchatów jest zobligowane do zapewnienia do końca 2021 roku, w swojej flocie 30 proc. pojazdów elektrycznych. Pod koniec roku, w budżetach gmin zazwyczaj zostaje część pieniędzy np. z przetargów, na które zabezpieczone były wyższe kwoty niż zostały rozstrzygane oferty. Dlatego zdecydowano, by wykorzystać te pieniądze w tym roku, by sprostać wymaganiom ustawy.

 

Szczegóły dotyczące porządku obrad i treści uchwał można znaleźć na belchatow.esesja.pl, gdzie w czwartek będzie można także obejrzeć transmisję z sesji na żywo.

 

KR

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl