Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na Sali Herbowej, gdzie odbywają się obrady, będzie obecny wyłącznie Przewodniczący Rady MiejskiejNa Sali Herbowej, gdzie odbywają się obrady, będzie obecny wyłącznie Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Na najbliższy czwartek, 29 października, zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej. Będzie mieć ona formę korespondencyjną. Oznacza to, że przewodniczący poprowadzi obrady bez udziału innych osób. Radni swoje głosy będą zaś oddawać na kartach, które później wrzucą do urny. Sesja tradycyjnie będzie transmitowana na żywo na kanale esesja. Początek o godz. 10:00.

 

 

Podczas sesji radni mają się zająć zmianami w miejskim programie wymiany źródeł ciepła. Miasto chciałoby wydłużyć jego termin do 30 listopada 2021 roku. W Grocholicach trwa właśnie budowa sieci gazowej. Łódzki Oddział Polskiej Spółki Gazownictwa zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy do sieci podłączone zostaną również domy w os. Politanice. W przyszłym roku wielu mieszkańców będzie jeszcze wymieniać źródła ciepła. Dlatego prezydent Marioli Czechowskiej zależy, aby kontynuować miejski program, w ramach którego bełchatowianie mogą pozyskiwać dofinansowanie na wspomniane inwestycje.

 

Rada Miejska ustali także wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. W zależności od posiadanego gruntu w 2021 roku podatek miałby wzrosnąć od 0,02 zł do 0,19 zł za mkw, zaś w przypadku budynków lub ich części od 0,04 zł do 0,94 zł za mkw.

 

W czwartek radni zdecydują również czy ma zostać zlikwidowana jedna z jednostek budżetowych miasta. Mowa o Biurze Planowania Przestrzennego, do którego zadań należy m.in. sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz prowadzenie analiz i studiów w tym zakresie. Decyzja o jej likwidacji została podjęta po przeprowadzeniu analizy organizacyjnej i ekonomicznej tej jednostki. Ponadto powierzchnia miasta Bełchatowa pokryta jest w 100 proc. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Teraz dokonywane są jedynie ich zmiany. Dotychczasowe zadania Biura Planowania Przestrzennego miałby przejąć odpowiedni wydział urzędu miasta.

 

W planowanym porządku sesji znajdują się również projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Jest także informacja dotycząca wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Planowany porządek obrad, a także wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie www.belchatow.esesja.pl. Za pośrednictwem wspomnianej strony będzie można też oglądać bezpośrednią transmisję z sesji.

 

W związku z tym, że sesja będzie mieć charakter korespondencyjny, Przewodniczący Rady Miejskiej poprowadzi obrady bez udziału innych osób. Radni będą głosować na kartach, które będą wrzucać do urny wystawionej na parterze magistratu. Ewentualne pytania, winsoki i głosy w dyskusji związane z punktami sesji rajcy mogli przesyłać elektronicznie do minionego poniedziałku, 26 października.

 

ADA

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl