Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 Ze stanowiska do samospisu rolnicy mogą skorzystać od 1 września do 30 listopada 2020 rokuZe stanowiska do samospisu rolnicy mogą skorzystać od 1 września do 30 listopada 2020 roku

 

Od 1 września w Urzędzie Miasta wydzielone zostanie bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Skorzystać z niego mogą rolnicy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie miasta i nie mają warunków technicznych do samospisu. By móc skorzystać ze stanowiska, należy się wcześniej umówić telefonicznie pod numerem 44 733 51 95.

 

 

Gminne Biuro Spisowe w Bełchatowie informuje, iż w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 (w Sali nr 316 na II piętrze) udostępnione zostało stanowisko komputerowe do samospisu dla rolników nieposiadających dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym. Przeprowadzenie samospisu w GBS będzie możliwe od 1 września do 30 listopada 2020 r., w godzinach 7:30 – 15.30. Właściciele gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości, proszeni są o wcześniejszy kontakt z GBS pod numerem telefonu 44 733 51 95.

 

Jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej (dezynfekcja stanowiska). Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Maista w Bełchatowie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 

Dodatkowo Gminne Biuro Spisowe przez cały czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego pełnić będzie dyżur w bełchatowskim magistracie. Pracownicy będą dyspozycji rolników od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, telefon kontaktowy 77 733 51 95.

 

Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.


W spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można realizować ten obowiązek trzema metodami tj.:

 

  • poprzez samospis internetowy,
  • wywiad telefoniczny,
  • wywiad z rachmistrzem terenowym.

 

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl
Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:

 

  • numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymasz go w liście od Prezesa GUS),
  • numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się),
  • informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

 

Ważne informacje: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

 

AP

 

r8

 

r1


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl