Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Dzięki środkom m.in. z NFOŚiGW spółka PEC systematycznie modernizuje miejską sieć ciepłownicząDzięki środkom m.in. z NFOŚiGW spółka PEC systematycznie modernizuje miejską sieć ciepłowniczą; fot./PEC

 

Przebudowa ok. 3 km sieci oraz budowa 25 węzłów ciepłowniczych dobiega końca. Zaplanowane na 2020 rok prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach kosztować będą ok. 8 mln zł, a na ich realizację Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało środki zewnętrzne. Teraz PEC podpisał umowę na dofinansowanie kolejnego etapu przebudowy miejskiej sieci – mowa o ok. 4 mln zł.

 


Prace remontowe i konserwacyjne sieci ciepłowniczej prowadzone są w okresie letnim ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. To także dobry czas, żeby przygotować infrastrukturę do nowego sezonu grzewczego i jesiennych spadków temperatury. Wszystkie zaplanowane na ten rok roboty, mimo utrudnień związanych z COVID-19, przebiegają bez zakłóceń i są już na finiszu. Obecnie dobiega końca przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Krętej i Batorego. Zakończyły się prace montażowe i trwa odtwarzanie terenu. Jednocześnie trwa ostatni etap prace na magistrali ciepłowniczej. Zyskała ona nową izolację, wymieniona została armatura, w najbliższym czasie kompleksowo wyremontowane zostaną jej podpory.


To już ostatnie zadania przewidziane na 2020 rok związane z przebudową sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach. Przypomnijmy, że w lipcu br. przebudowano także sieć ciepłowniczą na osiedlu Dolnośląskim, gdzie poza wymianą rurociągów na preizolowane o dużo lepszych właściwościach izolacyjnych, zmieniono także sposób zasilania budynków wielorodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastępując wyeksploatowane węzły grupowe precyzyjnymi węzłami indywidualnymi.


Jedna inwestycja dobiega końca, a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już planuje następną. Właśnie podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat ciepła. Wartość tego projektu to niemal 6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 4 mln zł.


Spółka od wielu lat realizuje działania inwestycyjne związane z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej, co pozwala na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczone zostaną straty ciepła, zmniejszy się liczba awarii i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do konkretnych budynków, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.


Łączna wartość inwestycji, jakie spółka planuje przeprowadzić do 2023 roku w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW, to niemal 77 mln zł, z czego 46 mln zł to środki z UE. Dotychczas spółka PEC pozyskała już 65 proc. docelowego dofinansowania w kwocie 30 mln zł i zmodernizowała 32 km sieci, co stanowi ponad 75 proc. zadań wynikających ze wszystkich umów. Finalnie spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej i wybuduje 116 nowych węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście.


Wszystkie zadania realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

AP/PEC

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl